Chile gyarmati múltja is átértékelhető

Első pillantásra csupán egy idegen nyelvű, nyomtatott hittankönyvről van szó. A „Kurze biblische Geschichte für die unteren Schuljahre der katholischen Volksschule” (Rövid bibliai történet a katolikus elemi iskola alsó tagozata számára) 1903-as kiadásának keletkezése azonban, amely az őslakos mapuchék nyelvén jelent meg, különleges betekintést nyújt a bajor kapucinusok chilei missziós…