Close

A Nemzeti Összetartozás Napja a Budakeszi arborétumban

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján II. János Pál pápának állítottak emlékkeresztet és a látogatókat fogadó székelykaput avattak fel a Pilisi Parkerdő Budakeszi arborétumában. A székelykaput és az emlékkeresztet főtisztelendő Spányi Antal, megyés püspök áldotta meg.


Az eseményen elsőként az arborétum bejáratánál felállított székelykaput, Kádár Ferenc, Pátyon élő operaénekes, képzőművész, fafaragó alkotását avatták fel. A kapu díszítőelemei között szerepel a Pilisi Parkerdő Zrt. jelképe, a Duna fölé magasodó hegyeken álló holló – utalva Mátyás királyra – valamint a Budakeszi Arborétum logója is. A látogatókat a kapura faragott, „Ittenjáró embertársam, ha erényes kebeled, akkor nyíljon Neked kapunk s legyen Isten Teveled” mondat üdvözli.


Menczer Tamás, a Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára arról beszélt, hogy „Büszkék lehetünk magunkra, mert többet adtunk ennek a világnak, mint amit kaptunk tőle” és bár sokan örültek volna annak, ha a magyarság eltűnik, „még mindig itt vagyunk és itt is maradunk”.


Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár megemlékezett a Nemzeti Összetartozás Napjáról, idézve a Nemzeti Összetartozás melletti tanuságtételről szóló törvény preambulumából. Összegezte a Magyarországot ért veszteségeket, hangsúlyozta a nemzeti összetartozás megerősítésének fontosságát, II. János Pál pápára emlékezve idézte a pápa szavait: ”Ne féljetek!”


Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója az eseményen elmondta: „a Pilisi Parkerdő hivatása a természet és az ember igényeinek összehangolása, olyan erdőkezelés megvalósítása, amely mind a két szempontra tekintettel van. Az emlékkereszt és a székelykapu felállítása ezt az elkötelezettséget teszi hangsúlyossá, az ember és az erdő, a teremtett világ eltéphetetlen kapcsolatát, egységét fejezi ki.”


Az idén 62. évébe lépett, Budakeszi és Telki között fekvő Budakeszi Erdészeti Arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet legdélebbi egységeként 1978-ban védett, mára fokozottan védett státuszt kapott. Az arborétum nyugalmat árasztó környezete természetes közege a szellemi-lelki elmélyülésnek, így a Pilisi Parkerdő a helyi közösség kezdeményezését felkarolva, tölgyfa keresztet állított fel az egyik tisztáson, bensőséges, természetközeli helyet teremtve az elcsendesülésre, imára, hálaadásra vágyóknak. A kereszt talapzatán elhelyezett tábla emlékeztet az idei Eucharisztikus Világkongresszusra, valamint II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójára.

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Shares
scroll to top