Close

Létrehozták a Budapesti Városüzemeltetési Központot

 

 A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén létrehozta a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-t annak érdekében, hogy magasabb szintre emeljék „a városüzemeltetés legfontosabb vállalatainak” szakmai irányítását, és javítsák a cégek működésének hatékonyságát. Továbbá döntés született a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megalakításáról. A fehérgalléros bűnözés és a korrupció visszaszorítására megalakult a Fővárosi Biztonsági Iroda is.

A javaslatot egyedül az LMP képviselői nem támogatták, ők tartózkodtak a szavazásnál. Az előterjesztést jegyző Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester emlékeztetett arra: programjában a korábbi gyakorlattól gyökeresen eltérő városüzemeltetési modellt hirdetett meg. Mint írta, jelenleg a városüzemeltetésben nincs integrált stratégia, a „főváros a közműszolgáltató cégek irányában (…) nem nyújt tulajdonosi támogatást, és nem valósít meg érdemi tulajdonosi kontrollt sem”, emiatt át kell alakítani a városüzemeltetés rendszerét.

A Budapesti Városüzemeltetési Központé lesz az irányító szerep

Az előterjesztés szerint a BVK „a város mindennapi üzemszerű működése tudatos szervezésének és irányításának megteremtése érdekében megvalósítja a fővárosi közüzemi és közmű-közszolgáltatásokat, valamint a nem közlekedési célú egyéb közszolgáltatásokat végző vállalatok tulajdonosi irányítását és ellenőrzését”. A BVK és az abba bevont cégek vállalatcsoportként működnek, amelyben a BVK-é lesz az irányító szerep. A vállalatcsoport létrehozását – olvasható az előterjesztésben – az indokolja, hogy a hozzá tartozó egyes társaságok üzleti céljai a csoport egészének üzleti érdekeihez igazodjanak. A BVK feladata lesz a tagvállalatok ellenőrzése, irányítása, a vállalatcsoport működésének optimálissá tétele, a tagvállalatok működési hatékonyságának növelése és „a csoport nagyságából adódó piaci előnyök” érvényesítése.

A vállalatcsoport tagja lesz a BVK mellett a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt., a Budapesti Távhőszolgáltató (Főtáv) Zrt., a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a Fővárosi Kertészeti Nonprofit (Főkert)Zrt., a Fővárosi Kéményseprőipari (Főkétüsz) Kft. és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. A jövőben a BVK feladata lesz a tulajdonosi képviselet ellátása a vegyes tulajdonú cégekben, mint a Fővárosi Gázművek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft., a Budapesti Szennyvíztisztítási Kft., a Nagybani Piac Zrt., és az Enviroduna Kft.

Horváth Csaba MSZP-frakcióvezető a vitában azt kérte, mivel igen nagy horderejű kérdésről van szó, készüljön tájékoztató minden közgyűlésre az átalakítás állásáról. Tarlós István szerint ezt elég lenne nem havonta, hanem negyedévente elkészíteni, amit Horváth Csaba el is fogadott. Hanzély Ákos (LMP) azt hangsúlyozta, egyetértenek a javaslat céljával, de számos kérdés (például a számonkérés módja és a pénzügyi rendszer) nem világos számukra, ezért kérték az átalakítás koncepciójának részletesebb kidolgozását. Tarlós István azt válaszolta, hogy a koncepció alaposan ki van dolgozva a főpolgármester-jelölti programjában.

A főpolgármester nevezheti ki a fővárosi cégek vezetőit

A közgyűlés módosította szervezeti és működési szabályzatát, így a jövőben Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester dönthet a fővárosi fenntartású intézmények vezetőinek kinevezéséről és a megbízások visszavonásáról. Az előterjesztő Tarlós István indoklásában emlékeztetett arra: a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a Fővárosi Közgyűlés rendeletével átruházhatja bizottságára, illetve a főpolgármesterre az intézményvezetők kiválasztásának, kinevezésének, megbízásának jogát.

„Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján javasolom, hogy egyes fővárosi önkormányzati intézmények, így a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok vonatkozásában az úgynevezett személyi kérdésekkel (vezetők kinevezése, díjazása, vezetői megbízás visszavonása) kapcsolatos hatáskör kerüljön átruházásra a főpolgármesterre” – olvasható az előterjesztésben. A döntés egyebek mellett a Fővárosi Közterület-felügyelet, a BKV, a Fővárosi Csatornázási Művek, a Fővárosi Gázművek, a Fővárosi Közterület-fenntartó, a Főtáv, a Fővárosi Vízművek, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a temetkezési részvénytársaság, a Vidámpark, a Fővárosi Ingatlankezelő, a Főkert, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., a Budapesti Szennyvíztisztítási Kft., a csepeli szennyvíztisztító beruházást előkészítő Enviroduna Kft., a Fővárosi Kéményseprőipari Kft, a Parking Kft. és a Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőinek kinevezését és a cégekkel kapcsolatos személyi kérdéseket érintené. A közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

BKK: a fővárosi közlekedési stratégia letéteményese

A BKK fogja előkészíteni és végrehajtani a főváros közlekedési stratégiáját, integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat (különösen a közúti és a közösségi közlekedést), megrendeli és finanszírozza a közösségi és a közúti közlekedési közszolgáltatásokat, fejleszti a város közlekedését, érvényesíti az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság, illetve a gyalogos- és kerékpáros közlekedés szempontjait.

A központ emellett „megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működtetése és fejlesztése között”, egységes finanszírozási rendszert működtet, ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi felügyeletét, koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi, önkormányzati, közmű- és egyéb beruházásokat, valamint aktív szerepet vállal a regionális közlekedési együttműködésben. A BKK átveszi a Főpolgármesteri Hivatal közlekedési ügyosztályától a közlekedésszervezési és -fejlesztési feladatokat, a BKV-tól a közlekedésszervezéshez, a megrendeléshez, a forgalomirányításhoz, az értékesítéshez és az ellenőrzéshez, valamint a kiemelt projektek lebonyolításához kapcsolódó feladatokat.

A központ az FKF Zrt.-től átveszi a közútkezelés irányításával, megrendelésével, ellenőrzésével és a közúti forgalomirányítással kapcsolatos feladatokat. Emellett a BKK átveszi a Parking Kft. és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. teljes feladatkörét. Az átalakítás után a BKV Zrt. tisztán szolgáltat, üzemeltető céggé válik, kizárólagos feladata az lesz, hogy teljesítse a BKK által megrendelt szolgáltatást és biztosítsa az infrastruktúrát.

Az előterjesztés indoklása szerint a BKK létrehozása a közlekedésszervezési feladatokon túl hatékony pénzügyi erőforrás-allokációt és kontroll-lehetőséget is teremt, „azaz biztosítja, hogy a közúti ágazat bevételei a finanszírozási hiánnyal küszködő egyéb közlekedési ágazatokba átcsoportosíthatóak legyenek. Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester korábban már jelezte: a BKK-t Vitézy Dávid, a Városi- és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) 25 éves szóvivője irányíthatja majd.

Cél: a város biztonságának javítása

Fővárosi Biztonsági Irodát alakított a Fővárosi Közgyűlés, az iroda feladata a főváros biztonságának javítása, vagyonának védelme, „a gazdasági társaságoknál tapasztalható korrupció és más, a város kárára való folyamatok megfékezése”. Az iroda alapítására Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester tett javaslatot. Előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a programjában foglaltaknak megfelelően cél a város biztonságának javítása, a főváros vagyonának védelme, valamint „a gazdasági társaságoknál tapasztalható korrupció és más, a város kárára való folyamatok megfékezése”. A 10 millió forintos alaptőkéjű Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. székhelyét a közterület-felügyelet Akadémia utcai központjában javasolta kialakítani Tarlós István. A 34 tagú közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

Támogatásáról biztosította Tóth Tamást a közgyűlés

A közgyűlés támogatta a budapesti rendőrfőkapitány kinevezését, ezzel lényegében megerősítették Tóth Tamást. A közgyűlésnek csak véleményezési jogköre van, a kinevezési jogkör az országos rendőrkapitányé, ám a megbízás során figyelembe kell vennie az önkormányzat ajánlását. A sorrend azonban az önkormányzati választás miatt felborult, így most rendhagyó módon utólag szavazott a közgyűlés a főkapitány személyéről. Tóth Tamást július 1-jével nevezték ki a budapesti rendőr-főkapitányság élére. A zárt ülésen részt vett Hatala József országos rendőrfőkapitány is.

Új vezetője lesz a Fővárosi Közterület-felügyeletnek

A testület zárt ülésen úgy döntött, hogy a jelenlegi igazgató megbízását azonnali hatállyal visszavonja.
A testület szerdai ülésén úgy határozott, hogy Szabó Mihály József megbízatását aznapi hatállyal visszavonja, ugyanakkor „vészhelyzet információs központ vezetői” munkakört ajánl fel a számára. A közgyűlés Pető Györgyöt nevezte ki a cég igazgatójának határozatlan időre, csütörtöktől. A városvezetés elképzelései szerint a jövőben a Fővárosi Közterület-felügyelet alapjain épül majd fel a budapesti rendészeti igazgatóság. Pető György korábban, még Óbudán Tarlós István polgármester mellett alpolgármesterként tevékenykedett, majd Molnár Gyula újbudai polgármester kabinetfőnöke volt.

A régi Városházán lesznek a közgyűlések jövőre

Az ünnepi közgyűlések kivételével a régi Városházán lesznek a jövő év második negyedévétől a Fővárosi Közgyűlés ülései; a képviselők erről döntöttek a testület szerdai ülésén.

György István (Fidesz-KDNP) főpolgármester-helyettes előterjesztésében emlékeztetett rá: Tarlós István főpolgármester a közgyűlés alakuló ülésén javasolta, hogy „célszerűségi okokból” az ünnepi közgyűlések kivételével a rendes közgyűléseket a a Főpolgármesteri Hivatal Városház utcai épületének Dísztermében tartsák. (A közgyűléseket most a Váci utcában lévő Újvárosházán tartják.)

Az előterjesztés szerint a közgyűléseket – az ünnepi ülések kivételével – a Városháza Dísztermében tartják 2011. második negyedévétől. Ennek érdekében a díszteremben ki kell alakítani a szavazórendszert és a robotkamerás közvetítő rendszert, valamint a főpolgármesteri sajtótájékoztató termet és a kiszolgáló helyiségeket.

Az átalakítás költségeit az Újvárosháza kiszolgáló helyiségeinek korszerűsítésére korábban félretett 40 millió forintból fedezik.

Tarlós István főpolgármester a közgyűlés végén bejelentette: várhatóan november 12-én lesz egy rendkívüli közgyűlés, amelynek összehívását a „közbeszerzési ügyek lejáró határidői” indokolják. November 17-én ünnepi közgyűlés lesz, ahol átadják a díszpolgári címeket, és várhatóan november 24-én rendes közgyűlés is lesz.

(MTI-fidesz.hu)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top