Close

Otthon is lehet pálinkát főzni

Otthon is lehet pálinkát főzni – a jövedéki adóról szóló törvény módosítása szeptember 27-én lép hatályba

A törvénymódosítás szerint adómentessé válik a magánfőző által előállított párlat, évente legfeljebb 50 liter mennyiségben – amely azonban csak a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgálhat.

Magánfőzést folytatni csak a magánfőző személy lakóhelyén vagy ott lehet, ahol a gyümölcsöse fekszik. A pálinkafőző berendezés térfogata nem lehet nagyobb 100 liternél.
A magánfőző a párlat előállításához használt desztillálóberendezés beszerzését nem köteles a vámhatósághoz bejelenteni, a berendezés birtokban tartásához nem kell vámhatósági engedély, regisztráció.

A magánfőző évente 200 liter tiszta szesznek megfelelő párlatmennyiséget főzhet – ebből a már említett 50 liternyi adómentes, csak az 50 liter felett előállított párlat adóköteles.
Az 50 liter felett előállított párlat adómértéke 100 térfogat-százalékos alkoholtartalmú etilalkohol esetében 276 100 forint/hektoliter, amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1 380 forint.

Új elem, hogy a felesleget értékesíteni lehet – adóraktári engedéllyel rendelkezőnek, illetve kistermelői engedély birtokában kétliteresnél nem nagyobb, zárjegyes palackba töltve a falusi szállásszolgáltatásban vagy vendéglátásban.

A magánfőző párlat értékesítés esetén (mennyiségtől függetlenül) vagy, ha a saját fogyasztásra előállított párlat mennyisége a tárgyévben meghaladja az 50 litert, az adókötelezettség keletkezése előtt 3 munkanappal köteles a vámhatósághoz bejelentést tenni.
A bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állítatott elő bérfőzésben párlatot.
A vámhatóság a bejelentés alapján legkésőbb a bejelentés napját követő 5. munkanapon a bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy a magánfőző az adót megfizette.

A vámhatósághoz nem a tiszta szesz, hanem a cefre mennyiségét kell bejelenteni. Egy átszámítási táblázatból derül ki, hogy 100 kg (szőlőbor esetében 100 liter) cefréből mennyi tiszta szesz nyerhető – és ez lesz az adó alapja.

Továbbra is fennmarad a bérfőzés rendszere: a bérfőzést végző szeszfőzdében bérfőzés keretében 50 liter mennyiségig adómentesen, 50 liter mennyiség felett a teljes adómérték megfizetésével lehet bérfőzött párlatot előállíttatni. Az 50 liter bérfőzött pálinkának továbbra is az 50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesz felel meg.

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét betöltött természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Az egy háztartáson belül élőknek vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni, illetve előállítani.
Abban az esetben, ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 50 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Ami pedig a szankciókat illeti. Ha a magánfőző a bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, az legalább 20 ezer forint összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő.
Amennyiben a magánfőző a párlatot a jövedéki szabályokban foglaltaktól eltérően értékesíti, ez esetben az értékesített párlat, adózás alól elvont jövedéki terméknek minősül, amely után jövedéki bírságot szab ki a vámhatóság. Végezetül, jogszabálysértés esetén a vámhatóság a magánfőzésre használt pálinkafőző berendezést is lefoglalhatja.

Forrás: vam.hu

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top