Close

Óvodai kiszolgáltatottság – kihasznált szülők, drága és nem megfelelő szolgáltatások, egyoldalú szerződések

Nincsenek könnyű helyzetben azok az anyukák, apukák, akik nem elégedettek azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket az óvodák nyújtanak gyermekeik számára. Nem működő panasztételi rendszer, alig ismert szabályozási környezet, drága magánóvodák és családi napközik jelenléte jellemzi a mai nevelési-oktatási rendszert.

A szülői fogyasztói panaszokból kiderül, hogy az óvodákban közel sem megy minden zökkenőmentesen és sokszor előfordulnak olyan szituációk, amelyek miatt a szülők bosszankodnak, ám úgy érzik, az adott helyzetben mégis tehetetlenek, kiszolgáltatottak, pontosan a gyermekük védelme érdekében. Félnek ugyanis problémáiknak hangot adni.

Az óvodai korlátozott, de ennek ellenére is magas férőszám miatt rengeteg szülő kiszolgáltatottsága tovább nő, hová helyezzék gyermeküket, ha nem tudják megoldani az óvodáskorúak otthoni elhelyezését. Kénytelenek megbízni az ismeretlen, az elmúlt időszakban gombamód szaporodó magánóvodákban, családi napközikben, ha egyáltalán ezt a pénztárcájuk megengedi.

Ha már a döntés megszületett, csak később szembesülnek a szülők egyes magánóvodák reklámjainak valótlanságával. A reklámban szereplő egyénre szabott képességfejlesztés nem valósul meg, az óvodák felszereltsége hiányos, kis létszámú csoportok helyett összevont csoportok, és sorolni lehetne tovább a példákat. Az önkormányzati óvodákban is sok gond van, de a szülők ott jobban beletörődnek a helyzetbe, hiszen csak az étkezésért kell fizetni, hivatalosan. Köztudott, hogy az állami, önkormányzati óvodák finanszírozási helyzete miatt a szülők kénytelenek további összegeket is az óvoda rendelkezésére bocsátani.

Ugyanakkor az is tény, hogy az óvodapedagógusok próbálnak mindent tőlük telhetőt megtenni a gyermekek fejlődése, fejlesztése érdekében. A gondok, a hibák a fenntartók oldaláról jelentkeznek leginkább.

Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben a szülők tanácstalanok és gyakran szóvá sem merik tenni a sérelmezett magatartást attól félve, hogy a gyermekkel szemben tanúsított óvodai bánásmódon ez később meglátszik, és nem is tudják, hogy kihez forduljanak panaszaikkal.

Ráadásul az óvodákkal kapcsolatos szabályozás ismertsége is hiányos. Így kevesen tudják, hogy az óvodákban szervezeti és működési szabályzatnak kell tartalmaznia az alapvető működési feltételeket. Az óvodapedagógusok munkáját meghatározó dokumentum a nevelési program, mely az óvoda nevelési alapelveit és célkitűzéseit határozza meg. Alapvető fontosságú szabályzat még az óvoda házirendje, mely a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának rendjét fekteti le. Lényeges, hogy ezek a dokumentumok megismerhetők, így érdemes ezeket a szülőknek elkérni és alaposan átolvasni.

Szintén nagyon csekély azon szülők száma, akik tudják, hogy érdekeiket hogyan jeleníthetik meg mind az állami, önkormányzati, mind a magánóvodák vezetésében. Így lehetőség van óvodaszék létrehozására, ahol a szülők, a nevelőtestület és az intézményt fenntartó képviselteti magát, valamint a szülőknek módjukban áll szülői szervezetet is létrehozni, mely figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesítését és az óvodában folyó szakmai munka eredményességét, továbbá tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben.  

A nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvodák és a családi napközik kapcsán arról sem szabad elfeledkezni, hogy a szerződést két egyenrangú félnek kell megkötnie, ugyanakkor manapság a szülő és az intézmény között megkötött szerződéseket sajnálatos módon az egyoldalúság jellemzi. A szülő nem éppen alacsony mértékű fizetési kötelezettségéért cserébe javarészt csak az intézmény által érvényesíthető jogosítványokat tartalmazza a megállapodás. A fenntartó által előre elkészített blankettaszerződés azonban nem jelenti azt, hogy pénzünkért cserébe csak a szülői kötelezettségek lehetnek felsorolva, joga van tehát a fogyasztónak a szerződés megszövegezésébe beleszólni.

Határozzuk meg pontosan, hogy fizetési kötelezettségünkért cserébe tulajdonképpen mit is kapunk, mit nyújt részünkre és gyermekeink részére az óvoda a rendkívül magas díjért. Fontos azt is tudni, hogy a magánóvodák, családi napközik esetében békéltető testülethez is lehet fordulni a szerződés teljesítésével kapcsolatos problémák esetén.

Az előbbiekben ismertetettek alapján látható, hogy sürgős lépésekre van szükség, a fenti kiszolgáltatottság megszüntetésére.

Amellett, hogy újra kell gondolni az állami, önkormányzati óvodák, magánóvodák, családi napközik szabályozását, és szükség van az óvodai rendszer finanszírozási problémáinak megoldására, a magánóvodai rendszerben a szülői fizetési kötelezettség esetleges jogszabályi korlátjának és ahhoz igazodó alapvető szolgáltatási szintnek a meghatározása is elengedhetetlen.

Át kell továbbá gondolni a szakmai ellenőrzés rendszerét és biztosítani kell, hogy a szülők tisztában legyenek jogaikkal és azzal, hogy ha panaszuk van, kihez fordulhatnak jogorvoslatért.

További információk:     Dr. Baranovszky György         0630-9548-131

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top