Close

Új szuperföldre bukkantak egy vörös törpe körül

Az elmúlt években kimerítően tanulmányozták a vörös törpecsillagokat, hogy megtalálják a körülöttük keringő exobolygókat. Ezeknek a csillagoknak a felszíni hőmérséklete 2400 és 3700 Kelvin-fok között van (ez több mint 2000 fokkal hűvösebb, mint a Napé), tömegük pedig 0,08 és 0,45 naptömeg között van. Ezzel összefüggésben egy kutatócsoport, amely az ilyen típusú csillagok körüli bolygók keresésére specializálódott, Borja Toledo Padrón, a Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet (IAC) hallgatója vezetésével felfedezett egy szuperföldet a GJ 740 csillag körül, amely egy vörös törpecsillag és mintegy 36 fényévre van a Földtől.

A bolygó a csillag körül kering 2,4 napos periódussal, és tömege a Föld tömegének körülbelül háromszorosa. Mivel a csillag nagyon közel van a Naphoz és a bolygó nagyon közel van a csillaghoz, ez az új szuperföld az évtized vége felé a nagyon nagy átmérőjű távcsövekkel végzett jövőbeli kutatások tárgya lehet – írja a Phys.org. A tanulmány eredményeit a közelmúltban az Astronomy & Astrophysics című folyóiratban tették közzé.
„Ez a bolygó a második legrövidebb keringési idővel rendelkező bolygó az ilyen típusú csillag körül. A tömeg és az időtartam egy kőzetbolygóra utal, amelynek sugara körülbelül 1,4 földsugár, amit a NASA TESS műholdjával végzett jövőbeli megfigyelések megerősíthetnek” – magyarázta Borja Toledo Padrón, a tanulmány első szerzője. Az adatok egy második bolygó jelenlétére is utalnak, amelynek keringési ideje 9 év, tömege pedig a Szaturnuszéhoz hasonló (közel 100 földtömegű), bár radiális sebességének jele a csillag mágneses körforgásának köszönhető (hasonló a Napéhoz), ezért további adatokra van szükség annak megerősítéséhez, hogy a jel valóban egy bolygónak köszönhető.
A Kepler-misszió, amely az egyik legsikeresebbnek számít az exobolygók tranzit módszerrel való felfedezésében (amely a csillag fényerejének kis eltéréseinek keresése, amelyet a körülötte keringő bolygók köztünk és köztünk való áthaladás okoz) összesen 156 új bolygót fedezett fel hűvös csillagok körül. Adatai alapján becslések szerint az ilyen típusú csillagok átlagosan 2,5 olyan bolygót hordoznak, amelyeknek keringési ideje kevesebb, mint 200 nap. „A hűvös csillagok körüli új exobolygók keresését a bolygó tömege és a csillag tömege közötti kisebb különbség vezérli a melegebb színképosztályba tartozó csillagokhoz képest (ami megkönnyíti a bolygók jeleinek észlelését), valamint az, hogy ez a csillagtípus nagy számban fordul elő galaxisunkban” – magyarázta Borja Toledo Padrón.
A hűvös csillagok ideális célpontot jelentenek a bolygók kereséséhez a radiális sebesség módszerével. Ez a módszer a csillag körüli pályán keringő bolygó gravitációs vonzása miatti kis sebességváltozások kimutatásán alapul, spektroszkópiai megfigyelések segítségével. A hűvös csillagok körül keringő exobolygóra utaló első radiálissebesség-jel 1998-as felfedezése óta eddig összesen 116 exobolygót fedeztek fel e csillagosztály körül a radiálissebesség-módszer segítségével. „A módszer legfőbb nehézsége az ilyen típusú csillagok intenzív mágneses aktivitásával függ össze, amely nagyon hasonló spektroszkópiai jeleket produkálhat, mint amilyeneket egy exobolygó okozhat” – mondta Jonay I. González Hernández, az IAC kutatója, a tanulmány társszerzője.

(Nyitókép: A GJ-740 vörös törpecsillag körül keringő szuperföld művészi ábrázolása. Forrás: Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC))

Shares
scroll to top