Close

Őshonos gyepi élőhelyek védelme Pest-megyében


A Duna-Ipoly Nemzeti Park pest-megyei területein található, mára erősen megfogyatkozott Pannon homoki gyepek és Euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek állapotának javítását és kiterjedésének növelését tűzte ki célul, az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott pályázati támogatás keretében.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területe alá eső gyep- és erdőterületek természetességének helyreállítására pályázatot nyújtott be és nyert el a VEKOP „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívásra.
A 235 millió forintos (100 százalékos támogatottságú) projekt célja a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok védelme és fejlesztése. A támogatás segítéségével a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nagy kiterjedésben visszaszorítja a veszélyt jelentő nem őshonos (invazív) növényfajokat. A védett területekről elszállításra kerülnek az illegálisan lerakott hulladékok és lezárásra kerülnek a területek épségét veszélyeztető illegálisan használt autóutak.
Hosszú távú cél a természeti értékek tartós megőrzése, a Natura 2000 területeken jelen lévő közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása.
A fejlesztés eredményeként Csévharaszt, Nagykáta, Nagykőrös, Szentmártonkáta Szigetmonostor, Szigetszentmiklós és Tóalmás védett illetve Natura 2000 területein összesen 1336 hektár hatásterületen biztosított a védett élőhelyek természetességének kedvező irányú változása.

Szentendrei-ssziget
Shares
scroll to top