Close

Állami kitüntetések

Böjte Csaba átveszi a kitüntetést

Magyarország köztársasági elnöke – Magyarország miniszterelnökének előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adományozott.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
 
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozta
Gyarmati Dezső
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, edzőnek, a Nemzet Sportolójának,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, edzői-nevelői tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként.
Jakubinyi György Miklósnak, 
a Római Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekének, 
a Gyulafehérvári Székesegyház és más nagy értékű egyházi műemlékek restaurálásában, az erdélyi magyar és más nemzetiségű katolikusság, a magyar nemzeti közösség megtartásában, annak fáradhatatlan szolgálatában és erősítésében, a hitélet elmélyítésében szerzett kimagasló érdemeiért.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozza
Hernádi Zsoltnak, 
a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatójának,
a magyar és kelet-közép európai régió energiaellátásának diverzifikálásában és biztonságának fokozásában, a MOL csoport üzleti modelljének kialakításában végzett tevékenysége elismeréseként.
Knoll Józsefnek,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológusnak, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeritusának,
az agyi mechanizmusok feltárásában, kutatásában végzett, nemzetközileg is számon tartott munkásságáért, példaértékű tudományos életútja elismeréseként.
Dr. Kukorelli Istvánnak,
a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak,
az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenysége, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet tárgyában végzett kutatásaiért, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.
Roska Tamásnak,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánjának, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete kutatóprofesszorának,
neurális hálózatok, a nemlineáris rendszerek és hálózatok, a vizuális információfeldolgozás, valamint a celluláris szuperszámítógépek terén végzett nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként.
Timár Sándor
Állami-díjas koreográfusnak,
a nemzetközileg is elismert, a színpadi néptáncot megújító koreográfusi és művészetoktatói tevékenységéért, népművészeti örökségünk ápolásáért, életműve elismeréseként.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozata)
kitüntetést adományozza
Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érseknek,
a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlékeink megóvása érdekében végzett tevékenységéért

Dr. Boleratzky Lóránd
egyházjogásznak, volt egyetemi magántanárnak, nyugalmazott ügyvédnek
Egyházjogi, elméleti munkásságáért, példaértékű, következetes és nagyra becsült életútja elismeréseként
 
Bolyki Jánosnak,
a nyelvtudomány doktorának, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusának,
több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövő teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként

Borhidi Attilának,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas botanikusnak, a Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke professor emeritusának
botanika, az ökológia és a környezetvédelem terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói, tudománypolitikai munkássága elismeréseként.
Böjte Csaba
ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek és a fiatalok védelme érdekében végzett példaértékű keresztényi közösségszervező, nevelő, humanitárius tevékenysége elismeréseként
Csák János Zoltán
üzletembernek,
A magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkássága, valamint kiemelkedő társadalmi-közéleti tevékenysége elismeréseként
 
Dr. Csom Gyulának,
a műszaki tudomány doktorának, Széchenyi-díjas gépészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete professor emeritusának,
a magyar nukleáris és atomenergetikai szakemberképzés terén végzett iskolateremtő tevékenységéért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorának tervezése, létesítése és üzemeltetése során kifejtett sok évtizedes kimagasló munkájáért, a hazai atomenergetikai közéletben betöltött aktív és iránymutató szerepéért
Demjén Ferenc
előadóművésznek, szövegírónak, zeneszerzőnek,
méltán nagy közönségsikernek örvendő pályafutásáért, generációk elismerésétől és szeretetétől övezett zeneszerzői és előadóművészi tevékenységéért
Deutsch Róbert
főrabbinak, a Budapesti Rabbiság igazgatójának, a Rabbitestület vezetőjének,
az ősi hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a közösség összekovácsolása, a vallásos zsidó élet fenntartása, szervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dr. Edvi Péter Tamásnak, 
az állatorvos tudomány kandidátusának, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökének
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítójaként a rendszerváltás óta eltelt időben a fizikailag, értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásáért, életkörülményeik javításáért, illetve a gyermekintézmények segítésére tett erőfeszítéséért
Erdélyi Gézának, 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökének, lelkésznek,
szlovákiai református egyház hitéleti tevékenysége, az egyetemes magyar reformátusság összefogása, valamint a Selye János Egyetem megalakítása és működése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Dr. Erőss Pál
ügyvédnek, volt legfelsőbb bírósági bírónak,
jogszabályoknak a széles közvélemény számára szuggesztív, kiváló retorikai képességekkel és bölcsességgel történő megismertetése és közérthetővé tétele, valamint ügyvédi, bírói és közéleti tevékenysége, életútja elismeréseként
 
Fodor István
Széchenyi-díjas villamosmérnöknek,
a magyar híradástechnikai ipar export fővállalkozásának megszervezése területén végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként
Dr. Halzl Józsefnek,
a Rákóczi Szövetség elnökének,
a nemzet szolgálatában végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért, a határon túli magyarság identitásának megőrzését hatékonyan szolgáló oktatási és kulturális programok életre keltéséért, a felvidéki magyarság körében történő anyanyelvi oktatás ösztönzéséért
Dr. Ittzés János
evangélikus lelkésznek, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének,
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület újjászervezéséért, az egyházak között végzett értékteremtő és értékmentő szolgálatáért, igényes lelkipásztori, egyházvezetői munkásságáért
Dr. Kálmán Attilának,
a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnokának, a Zsinat egykori világi elnökének,
több évtizedes pedagógusi és iskolavezetői munkájáért, az egyházak társadalmi szerepének elismertetése érdekében végzett tevékenységéért
 
Keviczky Lászlónak, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete kutatóprofesszorának,
a hazai irányításelmélet, valamint e tudományág információ-technológiai alapjainak és hazai iskolájának a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében történt megteremtésében, nemzetközi képviseletében, a Magyar Tudományos Akadémia vezetésében és a hazai tudományos közéletben kutatói, vezetői és tudománypolitikai téren végzett munkássága elismeréseként
Kulcsár Győző
olimpiai bajnok vívónak, mesteredzőnek, a Nemzet Sportolójának, Magyar Vívó Szövetség szövetségi kapitányának,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, olimpiai és világbajnokokat nevelő edzői-nevelői tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként

Dr. Oloffson Károly Placidnak,
a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia bencés szerzetesének, tanárnak,
a keresztény és egyetemes emberi értékek közvetítéséért és képviseletéért, példaértékű életútja elismeréseként
Dr. Pakucs Jánosnak,
az Olajterv Holding Kft. ügyvezető igazgatójának, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökének,
Magyarország gazdasági fellendülését elősegítő, maradandó értéket létrehozó és követendő példát mutató – az innováció és a tehetséggondozás területén végzett – két évtizedes munkássága elismeréseként
Dr. Pálos Miklós
ügyvédnek, volt államtitkárnak,
a magyar állam és az egyház közötti újszerű kapcsolatrendszer kidolgozásáért, a nemzet szolgálatában végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként
Dr. Pápai Lajos
győri megyéspüspöknek,
az egyházi iskolák újraindításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepéért, keresztény értékeket képviselő lelkipásztori és egyházvezetői munkásságáért
Péntek Jánosnak,
a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorának, a Szabó T. Attila Nyelvtudományi Intézete szakmai igazgatójának, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének,
egyetemes magyar kultúra és a magyar nyelv ápolása és kutatása érdekében végzett példaértékű tudományos, oktatói, kutatói és iskolateremtő munkássága elismeréseként
Dr. Uttó Györgynek,
a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes elhivatott tevékenysége, oktató-nevelői munkája, szakmai életpályája elismeréseként
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
(katonai tagozata)
kitüntetést adományozta
Krasznay Béla
nyugalmazott ezredesnek, a Recski Szövetség elnökének,
a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkássága, példaértékű életútja elismeréseként.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top