Close

Tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról

A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete értelmében 2021. januártól lakásfelújítási támogatással bővül az otthonteremtési program. A legalább egy gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásként a megelőlegezett költség 50 százalékát, maximum hárommillió forintot igényelhetnek vissza kizárólag a 2021. január 1. után megkezdett munkálatok után.

Az otthonteremtési támogatást azok a szülők vehetik igénybe, akik legalább egy, 25 évesnél nem idősebb gyereket nevelnek az otthonukban, ideértve a 12 hétnél idősebb magzatot is. Nem számít a gyermek életkora, ha fogyatékossággal él, és a szülő otthongondozási díjra jogosult utána. A lakásfelújítási támogatásnak nem feltétele a házasság, így élettársak és egyszülős családok egyaránt igényelhetik. Abban az esetben, ha az elvált szülők között megosztott a gyermekfelügyeleti jog, a támogatás megosztható a szülők között.

Támogatható építési tevékenységek

Az otthonfelújítási támogatás beltéri és kültéri munkálatokra is elszámolható, felhasználási köre jóval bővebb, mint a korszerűsítésre igényelt CSOK. A támogatható építési tevékenységek a következők:

 • víz-, csatorna-, ele
 • ktromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások
 • alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a  külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
 • párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a  lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
  • festését, tapétázását
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az  igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Az igénylés személyi feltételei

Az igénylő családnak legalább egy éve a támogatással érintett lakásban kell élnie az igénylésnél. Ez alól akkor lehet kivételt tenni, ha az anya várandós, még nincs egy éves a nevelt gyermek, vagy még nincs egy éve, hogy aláírták az adásvételi szerződést a támogatásban érintett ingatlanra. További feltétel az ingatlannal kapcsolatban, hogy az igénylő(k)nek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. A CSOK-kal ellentétben itt nem kizáró ok, ha a támogatottakon kívül másnak, pl. nagyszülőknek haszonélvezeti joguk van a támogatott ingatlanon. A támogatás igénybevételének az is feltétele, hogy igénylő(k)nek az  állami adóhatóságnál ne legyen nyilvántartott köztartozása.

Feltétel legalább az egyik szülő vonatkozásában a minimum egy éves, folyamatos tb-jogviszony, akár munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból, középfokú vagy felsőoktatási nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból. Nem jár támogatás az ún. „magunk után fizetett tb-járulék”esetén, valamint azoknak, akik az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban álltak. A jogviszony akkor tekinthető  folyamatosnak, ha egy év alatt összesen kevesebb, mint 30 nap megszakítás történt benne. A támogatás külföldi jogviszony igazolásával is igénybe vehető, de az igénylés pillanatában hazai tb-jogviszony szükséges. A koronavírus járványra való tekintettel az állam az utolsó három hónap esetében az álláskeresési járadékot is figyelembe veszi.

Szerződés, számlák, kétszeres elszámolás tilalma

A munkálatok elkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges az önerő. A babaváró hitel teljesen független a  lakásfelújítási támogatástól, ezért a babaváró hitel összege akár az önerő biztosítására is fordítható. CSOK mellé igényelhető a lakásfelújítási támogatás is, de ugyanazt a számlát nem lehet kétszer elszámolni, ezt az államkincstár is ellenőrzi. 

Minden anyagbeszerzést és munkadíjat számlával kell igazolni, ezért a munkálatok elvégzéséhez szerződést kell kötni a szakemberekkel, részletesen meghatározva a  felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban –, valamint tartalmazza a  7.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek vállalkozó általi teljesítésének vállalását. Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában. Az anyagköltség és a munkadíj fele-fele arányban számolható el,azaz egy másfél milliós munkadíj elszámolásához legalább ugyanennyi anyagköltség számlával való alátámasztására van szükség. A számlákat a felújítási munkák befejezése utáni 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak (MÁK) a kivitelezőkkel kötött szerződéssel együtt (ehhez biztosított egy sablonszerződés is.

A  kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A  legfeljebb 30 napos hiánypótlási eljárás időtartama az elbírálási határidőbe nem számít be.

Igény benyújtása, elbírálás, ellenőrzés

Az igénylés folyamata intézhető interneten keresztül, de beadható postai úton vagy személyesen is, bármelyik kormányablaknál. Természetesen személyes ügyintézésre is lesz majd lehetőség a kijelölt hivatalokban.

A MÁK-nak a beérkezés sorrendjében 30 napos elbírálási idő áll a rendelkezésére a támogatás megítélésére. Amennyiben a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki, és az azt követő 5 napon belül utalja az összeget. Az elbírálás ideje független az igényelt támogatás összegétől.

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre elég önerő, személyi kölcsönt vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt is igénybe vehetünk, amelyet a visszatérítés után azonnal végtörlesztve hosszú távon jobban járhatunk, mint évekig fizetni a kamatokat.

Az állami támogatást minden család csak egyszer veheti igénybe, akkor is, ha nem vették fel a teljes hárommilliós összeget. A lakásfelújítási támogatásnál nem számolhatók el azok a költségek, amelyeket csok vagy falusi csok igénylése során egyszer már elszámoltak, és akkor sem lehet több helyre benyújtani egy számlát, ha először a lakásfelújítási támogatás igénylése történik meg.

A  támogatás igénybevételének jogszerűségét a  Kincstár, legkésőbb a  támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a  lakás fekvése szerint illetékes Kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. Ha a  Kincstár a  Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az  igénylő jogosulatlanul vette igénybe a  támogatást, felszólítja az  igénylőt a  támogatás kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Shares
scroll to top