Close

In memoriam Dr. Eőry Ajándok

„Nem bírta hát tovább a roncsolt szív s tüdő
a múltat és e bomlott éveken
virrasztó gondokat, hitet csalódást,
nem bírta más, csupán az értelem,
s az bírta volna még. De megszökött a test …”
/ Radnóti Miklós /

Igen. Az első a döbbenet, így rendeltetett…

Dr. Eőry Ajándok természetgyógyász, a „szegények orvosa”, a „hagyományos kínai orvoslás hazai úttörője”, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat orvosa – 2020, július 10-én, éjjel visszaadta drága lelkét Teremtőjének, …
… mert tudjuk, hogy nincs halál, az csak belépés egy másik létbe, átlépés az időtlenségbe …
… tudjuk, hogy nem a semmibe zuhan halálával, hanem „fölmegy az Atyához”
Teste nem elporlik, hanem felmagasztosul, földi élete nem véget ér, hanem belényílik a mennybe …
… mert az élet nem kezdődik el a születéssel, és nem fejeződik be a halállal…
ezek mind kis epizódjai az örök vándorlásnak.
Ha valakiről, hát róla hittük azt, hogy sosem megy el. Az örökkévalóság – bizonyosság volt számára.

A halál nem az élet vége, csupán a tetőpontja …
Ő beteljesedett.

Eőry Ajándokot különös kedvében gondolta ki a Teremtő …
Egy öncsonkító, fosztóképzős korban – adakozó királyi többesben kell elképzelnünk. Ha egyedül van, akkor is többedmagával: az alakváltó, külön-külön is teljes érvényű, mégis egyetlen Eőry Ajándok szétválaszthatatlan összességével …

 • Közülük elsőként azt az Eőry Ajándokot idézem meg, akit talán a legtöbben ismernek. Párját ritkító, egyszeri jelenség: nem sok van belőle a világon. Csodatevésnek is nevezhetnénk, amit művel, de egyszerűbb, ha cselekvő szeretetnek mondjuk.
  Szabadon folytatva tovább a felsorolást:
 • első diplomáját biológusként szerezte „summa cum laude” minősítéssel, szakdolgozatát az „akupunktúrás pontok bőrelektromos ellenállásából” írta.
 • a kor egészségpolitikája nem nézte jó szemmel a „keleti kuruzslást”, így nem kapott állást a szakmájában,
 • a Nehézipari Minisztériumban helyezkedett el szoftverfejlesztőként,
 • közben 1974-ben matematikus diplomát szerzett,
 • 1981-ben megvédte a biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot,
 • fontosnak tartotta, hogy orvosi képesítéssel végezzen akupunktúrás kezeléseket, – 50 évesen iratkozott be az egyetemre – 1996-ban orvosi diplomát szerzett,
 • 2003-ban háziorvosi szakvizsgát tett,
 • úttörője, képviselője volt a hagyományos kínai orvoslás magyarországi elterjesztésének,-
 • a 3-1-2 meridián torna hazai megteremtője volt,
 • 2016 óta az Egészségügyi Szakmai Kollégium Komplementer Medicina Tagozatának vezetője volt.
  Dr. Eöry Ajándok különleges lény volt – a szegények orvosa – folyamatosan képezte magát, írt és tanított, friss szellemmel és áradó szeretettel embertársai felé, elkötelezettsége és a szegényekért végzett szolgálata felejthetetlen ….

„A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit.”
/ János evan. 6.63.

Szabad legyen idéznem Szepes Mária egyik háromsorosát:

KEGYELMI KÉRVÉNY
Beadtam már nem egyszer. Naponta.
Legyen könnyebb, rövid átmenet az éjszakába.
Tudom az ítélet kész. Úgy lesz, ahogy a Bíró akarja.

Az Úr hazahívta Őt,
Fogadja kegyelettel.

Tudjuk, hogy mostantól egy csillaggal több van fenn az égen.

Balog Béla

Shares
scroll to top