Ring Magazin

Hétfô, 2019. Április 22.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Életmód
JOGI IRÁNYTŰ

Gazdasági és pénzügyi tárgyú jogszabályi változások I. – Öröklési és ajándékozási illeték egyenesági rokonok között

Gazdasági és pénzügyi tárgyú jogszabályi változások I. – Öröklési és ajándékozási illeték egyenesági rokonok között

Két új illetékmentességgel egészítette ki az illetékekről szóló törvényt az augusztus 16-án hatályba lépett módosítás. 
Ez alapján az örökhagyó és az ajándékozó egyenesági rokona (leszármazottai, felmenői) által megszerzett örökrész, illetve ajándék mentes – annak értékétől függetlenül – az illeték alól.

Ezt az új rendelkezést nemcsak a törvény hatályba lépését követően illetékkiszabásra bejelentett ügyekben kell alkalmazni, hanem a 2010. július 1. napján az adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is. Mindez azt jelenti, hogy azokra az egyenes ági rokoni kapcsolatban lévő adózókra is vonatkozik az új mentesség, akik az örökléssel, ajándékozással kapcsolatban már kézhez vették az illetékkötelezettség megállapításáról szóló fizetési meghagyást, de az 2010. július 1. napján még nem vált jogerőssé.

A törvénymódosítás miatt átalakították az Illetéktörvényben található táblázatokat is, melyek az öröklési ill. ajándékozási illeték mértékét foglalják össze.
A módosító törvény ezért mind az öröklésnél, mind az ajándékozásnál kiveszi az I. és II. csoportból az egyenesági rokonok közül a gyermeket, a szülőt, a háztartásban eltartott szülő nélküli unokát, valamint az unokát – mert ezekre a vagyonszerzőkre az új mentességet kell alkalmazni.

A törvényalkotó az egyenesági rokonok közül csak a vérrokonok szerzését mentesítette az illeték alól, így a mostoha és nevelt gyermek, valamint a mostoha és nevelőszülő az I. csoportban maradt. Az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat azonban az új szabályok értelmében mentességet élvez, mert azt az egyenesági rokoni kapcsolattal egyenértékűnek nyilvánítja a módosítás.

 

 

 

A módosítás megteremti annak a lehetőségét is, hogy az egyenesági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) közötti gépjármű ajándékozás következtében a 2010. július 1. napját követően megfizetett ajándékozási illetéket a vagyonszerző kérelmére az állami adóhatóság az adó-visszatérítés szabályai szerint visszatérítse.

Az egyenesági öröklést és ajándékozást a mentesség tényétől függetlenül ezután is be kell jelenteni az adóhatósághoz.Gazdasági és pénzügyi vonatkozású jogszabályi változások II. – Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő vagyonadóról

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 2010. augusztus 16-án teljes egészében hatályát vesztette, így az eddig még adóköteles vagyontárgyak – légi járművek, vízi járművek, nagy teljesítményű személygépkocsik – után a 2010. évre bevallott adó, a „vagyonadó” második részletét az adózónak nem kell megfizetnie.

Az APEH - hivatalos tájékoztatása szerint - a 2010. évre bevallott, a folyószámlán előírt, 2010. szeptember 30-án esedékes adó második részletét hivatalból törli. Azonban, a törlés megtörténtét követően az adóhatóság az esetlegesen fennálló túlfizetéseket hivatalból nem utalja ki, és nem vezeti át más adónemen fennálló tartozásra – ezt az adózó kell, hogy kérje, a 1017-es számú nyomtatvány benyújtásával. Az APEH a túlfizetett adót 30 napon belül utalja ki, ám a kiutalás időpontjában fennálló köztartozások erejéig azt visszatartja.
A 2010. évre bevallott adó első részletét nem lehet visszaigényelni, illetve ha azt az adózó még nem fizette meg, azt meg kell fizetnie.Gazdasági és pénzügyi vonatkozású jogszabályi változások III. – A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai


Augusztus 15-től adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak minősül a természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszony, vagyis azt semmiféle adó vagy járulék nem terheli.

Háztartási munkának a természetes személyek háztartásában a mindennapi élethez szükséges feltételek biztosítását szolgáló tevékenységek, így a lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás minősülnek.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató az APEH-nek havonta, a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a saját adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

A bejelentési kötelezettség teljesíthető elektronikus úton, ügyfélkapu útján, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, illetőleg 2010. december 1-jétől SMS formájában.

A foglalkoztató az ily módon bejelentett háztartási alkalmazott után havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjat köteles fizetni. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a társadalombiztosítás vonatkozásában nem minősül biztosítottnak, tehát e jogcímen egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult.

A regisztrációs díjat a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetni - az APEH számlájára történő készpénzfizetéssel, az ügyfélszolgálatokon bankkártyával, vagy átutalással.Gazdasági és pénzügyi vonatkozású jogszabályi változások IV. – Az ingatlan-bérbeadás új szabályai

A magánszemélyeknek az ingatlan bérbeadáshoz ezután nem kell egyéni vállalkozóvá válniuk, hanem választhatják az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását, vagyis azt, hogy a magánszemélyekre vonatkozó szabályok szerint adóznak és a jövedelmüket tételes költségelszámolással állapítják meg. Ugyanez vonatkozik az egyéb szálláshely szolgáltatást nyújtó magánszemélyekre is. 
E választási jogával a magánszemély – a törvény hatályba lépésétől – 2010. augusztus 16-át követően megszerzett bérleti, szálláshely-szolgáltatási díjak tekintetében élhet.
Az ingatlan bérbeadási (egyéb szálláshely szolgáltatási) tevékenységet önálló tevékenységként folytató magánszemélyek bevételükkel szemben értékcsökkenési leírást számolhatnak el az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint.
Az adózás rendjéről szóló törvény módosításával a magánszemélyek ingatlan bérbe/haszonbérbe adása esetén mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, és nem kell adószámot kérniük, ha e tevékenységre nem választják az áfafizetési kötelezettséget.


Forrás: apeh.hu

 
JOGI IRÁNYTŰ

Változások az új tanévben


Több jogszabályi változás is életbe lép az új tanévben; a szeptembertől hatályos változások – többek között -  rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés feltételeit.
ÉLETMÓD

Látogatóban Ábrahámhegyen

Ábrahámhegy az északi parton, Badacsony és Révfülöp között található, közvetlenül a Balaton partján. Jómagam évek óta ott töltöm a nyarakat és néhány hétvégét, ezért is vállalkoztam rá, hogy cikk...
ÉLETMÓD

Közlekedés kerekesszékkel

Közlekedés kerekesszékkel A mozgássérültek közlekedését nehezíti, ha nincsenek meg a közlekedés feltételei. Nekik az is akadály, ha a járda tele van úthibákkal; ha nincs egy szintben a megállóval, hiszen így hiába vannak ...
ÉLETMÓD

A mesés Szingapúr

A mesés SzingapúrMár sokadik órája ülök az Emirates Airlines fedélzetén. Kedvetlenül nézek le a szárazföldre, de a sötétségben felvillanó temérdek fénycsóván kívül semmit nem látok. Óriási vihar tombol Indonézia ...
ÉLETMÓD

Domján László Gyulán járt

Domján László Gyulán jártTegnap Dr. Domján László belgyógyász és reumatológus Gyulán járt, és a már sokak számára ismert, Silva-féle agykontrollról tartott előadást.

A bemutató a gyulai Művelődési Központ színháztermében ...
ÉLETMÓD

Romák a „tanult” Európa tükrében

Romák a „tanult” Európa tükrében A minap éppen a reggeli műsort hallgattam a rádióban, amikor a műsorvezető bemondta, hogy a francia elnök, Nicolas Sarkozy elrendelte a bevándorlók által létrehozott illegális romatelepek felszám...
ÉLETMÓD

A nők helyzete napjainkban

A nők helyzete napjainkban

Míg régebben a nőknek a háztartás vezetése és a gyereknevelés jutott osztályrészül, addig napjainkban nekik is dolgozniuk kell, s a család és a karrier között kell megteremteniük az egyensúlyt, a...

JOGI IRÁNYTŰ

Terrorelhárítási Központ születik

Szeptember 1-én lép hatályba a Terrorelhárítási Központ felállításáról rendelkező kormányrendelet.

A Terrorelhárítási Központ országos hatáskörű költségvetési szerv, mely a rendészeti miniszter ...

JOGI IRÁNYTŰ

Augusztus 20-ától kezdődően korlátozott a hivatásosok passzív választójoga

Augusztus 20-án lépett hatályba az az alkotmánymódosítás, amely megnyírbálja a rendőrök, hivatásos katonák és a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársainak passzív választójogát. Az alkotmánymódos...
JOGI IRÁNYTŰ

Augusztus 20-án lépett hatályba a közbiztonsági törvénycsomag

Augusztus 20-án lépett hatályba a 2010. évi LXXXVI. törvény, mely a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szól. A törvény szigorítja a szabálysértésekről, a rendőr...
ÉLETMÓD

Alvászavar

Alvászavar

Valószínűleg mindenkivel megesett már, hogy éjszaka képtelen volt elaludni. Ilyenkor nem segít semmi, sem a meleg tej,sem a bárányok számlálása. Sokan sajnos ezt nap mint nap átélik. Ennek oka, h...

ÉLETMÓD

Gyertyára fel!

Nagyon sokan vitatják a természetes gyógymódok hatását. A tapasztalatok nagy része mégis azt mutatja, hogy a legtöbb ilyen módszer igen is hatásos. Ezek közé tartozik a fül-illetve testgyertya is...

Oldal 145 / 148

Migráció-szürreál

Rab Irén a göttingeni egyetem finnugor tanszékének lektoraként Németországban élte a magyarok megszokott, rendszeres külföldi életét az egyetem, a könyvtár, az uszoda és az általa alapított helyi „magyar klub” remekül szervezett kulturális rendezvényei között. Élte dolgos hétköznapjait és a kedves egyetemi város mindennapi életét, kerékpározott, kutyát sétáltatott, szívesen társalgott a szomszédokkal...
De egy napon hirtelen valami megváltozott, a szavak és mondatok a göttingeni polgárok szájában mintha szögletessé váltak volna ( a magyarral szemben ) és bár maradt a szokvány mosoly, mégis növekedett a távolság közte és a város lakói között. Valami nem stimmelt (es stimmt aber nicht!) a kedélyes egyetemi város és a kínjukban kerítést építő magyarok helyi képviselője, vagyis önmaga (Rab Irén) között...
Egy lebilincselő könyv, Európa változásairól, tényekkel és humorral, Rab Irén: Helyzet van című kötete

A RING arca

Hogyan indult, hova jutott el, s melyek a legfontosabb értékei?

Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaim!

A ringmagazin.hu értékelvű közéleti, gazdasági, kulturális portál fejlesztésén gondolkozva, fontosnak tartok egy rövid visszapillantást, annak a tisztázását, hogy honnan indultunk, hova jutottunk el és melyek azok az értékek, amelyeket a jövőben is meg kell őriznünk. Szükségesnek tartom ezt abból a megfontolásból is, hogy másoknak is lehetőséget adjak a véleményeik, javaslataik elmondására.

A teljes cikk itt olvasható! 

Megjelent A Mi Otthonunk áprilisi száma

amio 2019apr 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 111 vendég böngészi

bav logo kicsi banner