Ring Magazin

Kedd, 2019. Március 26.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Ütköző
ÜTKÖZŐ

RING és a ringmagazin.hu portál arca/Várom az Olvasóink véleményét!

RING és a ringmagazin.hu portál arca/Várom az Olvasóink véleményét!

Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaim! A ringmagazin.hu értékelvű közéleti, gazdasági, kulturális portál fejlesztésén gondolkozva, fontosnak tartok egy rövid visszapillantást, annak a tisztázását, hogy honnan indultunk, hova jutottunk el és melyek azok az értékek, amelyeket a jövőben is meg kell őriznünk. Szükségesnek tartom ezt abból a megfontolásból is, hogy másoknak is lehetőséget adjak a véleményeik, javaslataik elmondására.


1988-1994: RING/Nyílt küzdőtér.
Kezdeményezésemre és az irányításommal 1988-ban a Palas Lap és Könyvkiadó Vállalatnál –ahol akkoriban az Új Tükör c. hetilap főmunkatársa, s a vállalat igazgatósági tanácsának választott tagja voltam—megjelent a RING/Nyílt küzdőtér c. független közéleti, gazdasági, kulturális hetilap. A kiadást néhány hónap után a Ring Közhasznú Alapítvány vette át, amelyet kiváló költő barátommal, a RING főszerkesztő helyettesével, Balaskó Jenővel együtt hoztunk létre.
RING ars poeticája röviden: a magyar nemzeti értékek-érdekek képviselete; elfogulatlanság; igazságra való törekvés a véleményütköztetéssel; együttműködés a külföldi magyar portálokkal. Mindig is alapelvünk volt, hogy a RING-be mindenki megjelenhet, két feltétellel: s ez a színvonal, és az etikus magatartás a vitapartnerrel szemben.


Hat párti szerkesztőbizottság
Ezekre való figyelemmel, az induláskor létrehoztunk egy hat párti szerkesztőbizottságot, amelynek legfontosabb feladata a színvonal és az esélyegyenlőség biztosítása volt; esélyegyenlőség a lapban, a szerkesztőségben, a Ring által szervezett közéleti-gazdasági- kulturális vitákon. Miközben a választások közeledtével a pártok szinte már szóba sem álltak egymással, a mi szerkesztő bizottságunk ugyan éles viták közepette, de továbbra is harmonikusan együttműködve dolgozott a RING megjelenésén.
Lényegében ez a szellemiség határozta meg a folyamatosan megrendezett RING vitákat is, amelyeken általában egyszerre több párt vezetője, szakértője fejtette ki a véleményét. S ezeket a viták általában nagyfokú média és társadalmi érdeklődést váltottak ki.


Győri Béla és a VASÁRNAPI ÚJSÁG a Ringben
A RING magazinban önálló mellékletként több évfolyamon át megjelent a Győri Béla szerkesztette VASÁRNAPI ÚJSÁG, ami jelentősen növelte mind az újság tartalmi gazdagságát, mind pedig az olvasottságát. A közelmúltban néhány fiatal kutató feldolgozta a RING történetét. Lapunkat többen is a rendszerváltás egyik legszínvonalasabb, vagy még inkább legeredetibb, legsajátosabb arculatú lapjaként minősítették, külön is kiemelve szerzőgárdánk magas színvonalát. Ugyancsak elismeréssel írnak a RING politikai elfogulatlanságáról, nyitottságáról. Mindezeknek köszönhetően—írják—a RING sok tekintetben más volt, különbözött a többi hasonló kiadványtól.
A RING nemzeti elkötelezettségű kiadvány. Akkor is, később is, most is, sokan feltették-felteszik a kérdést: a nemzeti értékek-érdekek hangsúlyozása nem vezetett-e szükségszerűen egyoldalúsághoz? –amit egyébként annak idején RING szerkesztőbizottsága többször is, nyilvános vita keretében is, megvitatott. S noha az egyes pártok képviselői nagyon eltérően vélekedtek a nemzeti értékekről, érdekekről, hangsúlybéli különbségek miatt élesen vitatkoztak is egymással, de egyikőjük sem mondta azt, hogy Ő, illetve az ő pártja nem támogatja a nemzeti értékek, érdekek melletti kiállást.


Győri Béla

Sajátos arculat, nézőpont alulnézetből
De mind ezek mellett volt a RING magazinnak egy olyan jellegzetessége is, amiről ugyan kevesebb szó esett és esik, pedig szerintem a legmarkánsabban éppen ez adott sajátos arculatot lapunknak. Amit röviden talán így fogalmazhatunk meg: igyekeztünk alulnézetből értékelni, elemezni a történéseket. Ami például azt jelentette, hogy kiemelt figyelmet fordítottunk arra, ami a gyárakban, a nagyüzemekben, ami a több millió munkanélkülivel, ami a földeken, a falvak népével történik. S miközben megértőek voltunk azzal a munkással szemben, aki kényszerszabadsága idején a gyárból kicsempészett szerszámával próbálta megkeresni a napi kenyerét, ezzel szemben --ha szabad így fogalmaznom-- egyedülállóan élesek, leleplezőek voltunk az olyan vezetőkkel, igazgatókkal szemben, akik jobb esetben maguk javára lopták el—privatizálták – az egész gyárat, rosszabb esetben bagóért külföldieknek játszottak át. Ez különben a legkorszerűbb nagyüzemek, egész iparágak megszűnéséhez vezetett.

Mert, hogy a külföldiek esetében eleve ez volt a cél: eltakarítani a konkurenciát, aljas módon visszaélve az akkor irántuk még létező naiv bizalommal. Megírtuk, hogy mi történt például a 25 - 30 ezer dolgozót, közöttük a világszínvonalú szakmunkás réteget foglalkoztató Csepel Művekkel, ahol az un. spontán privatizáció azzal indult, hogy a kiszemelt gyárak igazgatói a jelentkező nyugati vevőktől ajándékban kaptak egy-egy vadonatúj Mercédeszt, vagy valami más hasonló értékű ajándékot. Ennek hatására vált azonnal versenyképtelenné például az a csepeli nagypontosságú szerszámgépgyár, aminek a termékeiről nem sokkal korában még a világhírű Krupp cég vezetői is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak.


Balaskó Jenő

Balaskó Jenő vitája Göncz Árpáddal
Noha szorosan nem tartozik a tárgyhoz, mégis szükségesnek tartom röviden kitérni Balaskó Jenő költőre. Balaskó már a hatvanas évektől egyik ismeret személyisége volt a magyar ellenzéknek, akivel én is ebben az időben, mint a Jövő Mérnöke c. műegyetemi lap főszerkesztője kerültem kapcsolatba, s akinek a Dózsa c. zseniális versének a megjelentetése fontos szerepet játszott a kirúgásomban. (A döntő persze az volt, hogy „az ifjúság uszályába” kerültem.)
A rendszerváltoztatást megelőzően Balaskó a szabad demokraták táborához tartozott, annyira, hogy a választások előtt a későbbi köztársasági elnök, a szabaddemokrata Göncz Árpád a Blaha Lujza téri aluljáróban árulta Balaskó verseit. A választásokat követően viszont Balaskó úgy vélekedett, hogy „Magyarország első szabadon választott miniszterelnökének minden segítséget meg kell adni”ahhoz, hogy sikeresen dolgozhasson az országért, illetve az egész magyarságért. Mint ismeretes, ez tökéletesen szemben állt mind általában az akkori szabaddemokraták, mind padig személyesen Göncz Árpád véleményével, aki nem mellesleg Antal József javaslatára lett a magyar köztárság elnöke.


Antal József

De vélekedjen bárki, bárhogyan is a politikáról, Balaskó Jenő hétről hétre megjelenő vezércikke –az Egyesült Államokban élő fiának írt heti levele-- mindig is a magyar publicisztika remeklése marad. ( Ami egyébként a RING nagyon sok szerzőjének írásairól elmondható, ezért is ezekből válogatást fogunk közölni)


Göncz Árpád

Túlélésre nagyon keveseknek volt esélyük
Szűkös anyagi helyzetünk következményeként a RING 1994-től az interneten ringmagazin.hu címmel jelent meg, családi vállalkozásunk, a Kalangya Kkt. kiadásában. De mind ez, miért nem volt elegendő ahhoz, hogy a RING megjelenését, mint a rendszer változtatás oly sok induló és többnyire ugyancsak színvonalas lapját, ne rendítse meg az ország tragikus gazdasági és ellentmondásos politikai helyzete. Ennek a tisztázása, megválaszolása alapos kutatómunkát igényelne, én most csupán a következményekre utalok. Tényként állapíthatjuk meg, hogy túlélésre leginkább csak néhány nagy múltú, széles olvasóréteggel rendelkező, s szinte azonnal külföldi tulajdonlásba került lapnak volt esélye, mint például a megyei napilapoknak, de nekik is csak abban az esetben, ha a vezetői gátlástalanul kiszolgálták régi-új gazdáikat. Amire legalkalmasabbaknak a korábban is hűséges pártkáderek bizonyultak. A gyakorlatban ez jelentette a kivívott sajtószabadságot. 

Tartalmi szempontból a RING kiemelt figyelmet fordított az ország gazdasági helyzetének meggyengülésére: a rabló privatizációra, egész iparágak, s leginkább a nyugattal is versenyképes iparágak leépítésére; az évszázados múltú, európai szinten is művelt, képzett, versenyképes szakmunkás réteggel rendelkező nagyüzemek bezárására, vagy inkább szétrablására; mezőgazdaság esetében pedig az Isten a megmondhatója, hogy mi mindenre.
Sokan nehezen értik meg, hogy személyes agyagi érdek nélkül, sőt jelentős családi ráfizetést is vállalva, miért tartom fontosnak a RING, illetve most már ringmagazin.hu portált életben tartását? A válaszom röviden az, hogy hiszek a ringmagazin.hu társadalmi fontosságában, hogy széles társadalmi rétegek számára is van, és míg inkább lesz-lehet mondanivalója.


Legyenek ismét igazi Ring viták
De most még csak a múltnál tartok. Sajnos az anyagi lehetőségeink szűkölése azzal is járt, hogy drasztikusan gyengült a portál legfontosabb jellegzetessége: a vitajellege, illetve ringszerűsége. Egyszerűen nem volt pénzünk széles társadalmi rétegeket érintő nyílt viták megszervezéséhez és megjelentetéséhez.
Ebből eredően is tartjuk a legfontosabb és legsürgetőbb feladatunk ezeknek az értékeknek a visszaszerzését, megerősítését. Ami pl. azt jelenti, hogy merítve a hagyományainkból, a ma oly divatos, az azonos oldalon állók álvitái helyett, el akarjuk érni, hogy legyenek ismét igazi Ring-viták, amelyeknek anyagai először a portálon, majd erre alapozva, a legizgalmasabb, a legszélesebb társadalmi rétegeket érintő viták Ring Füzetek címmel papíralapon is meg jelenjenek.
Kérdés persze, hogy mire alapozva bízom ezeknek a megvalósíthatóságában? Arra, hogy a körülmények ellenére-- kizárólag önkéntesekből –immár létrejött egy olyan csapat, amely érti a ringmagazin.hu portál szellemiségét; arra, hogy elértük azt a látogatottságot, ami lehetővé teszi a hirdetések és támogatások megszervezését; legfőképpen pedig arra, hogy szerintünk növekszik az össztársadalmi igény a Ring által mindig is képviselt alapértékek iránt: legfőképpen az igazságra való törekvés véleményütköztetéssel.

Földesi József

 

 
ÜTKÖZŐ

Gyurcsány: egy közös baloldali jelöltnek kell indulnia minden választókerületben

Gyurcsány: egy közös baloldali jelöltnek kell indulnia minden választókerületben

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a jövő évi parlamenti választáson minden egyéni választókerületben csak egy balo...

ÜTKÖZŐ

Vona: a Jobbik ifjúsági tagozatnak segítséget, megújulást kell adnia a pártnak

Vona: a Jobbik ifjúsági tagozatnak segítséget, megújulást kell adnia a pártnak

A Jobbik ifjúsági tagozata Magyarország legerősebb és legdinamikusabb szervezete - mondta a Jobbik elnöke a párt ifjúsági tagozatának ...

ÜTKÖZŐ

Botka: egyenlő, igazságosabb Magyarország a célom

Botka: egyenlő, igazságosabb Magyarország a célom

Az egyenlő, igazságosabb és felemelkedő Magyarország megvalósítását nevezte leghatározottabb céljának Botka Lászl&oacu...

ÜTKÖZŐ

A Szocialista Párt és a hatalom

A Szocialista Párt és a hatalom

Először is két megjegyzést kívánok tenni. Az egyik személyes vonatkozású. Az édesapám felsőfokú végzettség...

ÜTKÖZŐ

OLAF-jelentés - Demszky szerint egyoldalú és megalapozatlan a vizsgálati anyag

OLAF-jelentés - Demszky szerint egyoldalú és megalapozatlan a vizsgálati anyag

Demszky Gábor volt szabad demokrata főpolgármester szerint az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásár&oa...

ÜTKÖZŐ

Társelnökök: az LMP a választóvonal, amely a jövő kormánya lehet

Társelnökök: az LMP a választóvonal, amely a jövő kormánya lehet

Az LMP társelnökei szerint Magyarországra rátelepedett a régi, lejáratódott politikai elit, de pártjuk a választóvonal, amely a...

ÜTKÖZŐ

Orbán: öt nagy támadást kell kivédeni idén

Orbán: öt nagy támadást kell kivédeni idén

Öt nagy támadás kivédését tartja a 2017-es év feladatának Orbán Viktor miniszterelnök, aki pénteki évért&eac...

ÜTKÖZŐ

OLAF-jelentés - Varga Mihály és Trócsányi László egyeztetett az OLAF-főigazgatójával

OLAF-jelentés - Varga Mihály és Trócsányi László egyeztetett az OLAF-főigazgatójával

A 4-es metró beruházásával kapcsolatban feltárt korrupcióról, szabálytalanságokról is tárgyal Varga Mihály nemz...

ÜTKÖZŐ

OLAF-jelentés - Demszky: sem neki, sem Gulyásnak nem volt köze a visszaélésekhez

OLAF-jelentés - Demszky: sem neki, sem Gulyásnak nem volt köze a visszaélésekhez

Demszky Gábor "tűzbe tenné a kezét" Gulyás Lászlóért, a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt vezetőjéért. A volt ...

ÜTKÖZŐ

Jobbik: az emberek szerint Magyarország borzalmas állapotban van

Jobbik: az emberek szerint Magyarország borzalmas állapotban van

Mintegy kettőszázezren küldték vissza a Jobbik valódi nemzeti konzultációnak nevezett kérdőívét, amelynek eredményét ism...

ÜTKÖZŐ

Közös jelöltet indít az MSZP, a DK és a Párbeszéd a zuglói időközi önkormányzati választáson

Közös jelöltet indít az MSZP, a DK és a Párbeszéd a zuglói időközi önkormányzati választáson

Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és az Összefogás Zuglóért Egyesület Bitskey Bence személyében közös jelöltet indí...

ÜTKÖZŐ

Medián: elsöprő fölényben a Fidesz, mérhető a Momentum Mozgalom

Medián: elsöprő fölényben a Fidesz, mérhető a Momentum Mozgalom

A Fidesz elsöprő fölényben van, a "választani tudó biztos szavazók" körében 60 százalékos a támogatottságra, a magyar...

Oldal 8 / 90

Megjelent A Mi Otthonunk márciusi száma

amiocimlap 2019marc 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 149 vendég böngészi

bav logo kicsi banner