Ring Magazin

Hétfô, 2020. Január 20.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Hír és hátTér Belföld Állami kitüntetések

Állami kitüntetések

E-mail Nyomtatás PDF
Magyarország köztársasági elnöke – Magyarország miniszterelnökének előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adományozott.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
 
(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta


Gyarmati Dezső

háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, edzőnek, a Nemzet Sportolójának,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, edzői-nevelői tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként.


Jakubinyi György Miklósnak, 

a Római Katolikus Egyház, Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekének, 
a Gyulafehérvári Székesegyház és más nagy értékű egyházi műemlékek restaurálásában, az erdélyi magyar és más nemzetiségű katolikusság, a magyar nemzeti közösség megtartásában, annak fáradhatatlan szolgálatában és erősítésében, a hitélet elmélyítésében szerzett kimagasló érdemeiért.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza


Hernádi Zsoltnak, 

a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatójának,
a magyar és kelet-közép európai régió energiaellátásának diverzifikálásában és biztonságának fokozásában, a MOL csoport üzleti modelljének kialakításában végzett tevékenysége elismeréseként.


Knoll Józsefnek,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológusnak, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet professor emeritusának,
az agyi mechanizmusok feltárásában, kutatásában végzett, nemzetközileg is számon tartott munkásságáért, példaértékű tudományos életútja elismeréseként.


Dr. Kukorelli Istvánnak,

a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak,
az alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenysége, az alkotmányos alapjogok, a választójog és a közjogtörténet tárgyában végzett kutatásaiért, oktatói, publikációs és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.


Roska Tamásnak,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar prodékánjának, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete kutatóprofesszorának,
neurális hálózatok, a nemlineáris rendszerek és hálózatok, a vizuális információfeldolgozás, valamint a celluláris szuperszámítógépek terén végzett nemzetközileg is elismert tudományos, kutatói munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként.


Timár Sándor

Állami-díjas koreográfusnak,
a nemzetközileg is elismert, a színpadi néptáncot megújító koreográfusi és művészetoktatói tevékenységéért, népművészeti örökségünk ápolásáért, életműve elismeréseként.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza


Dr. Bábel Balázs

kalocsa-kecskeméti érseknek,
a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlékeink megóvása érdekében végzett tevékenységéért


Dr. Boleratzky Lóránd

egyházjogásznak, volt egyetemi magántanárnak, nyugalmazott ügyvédnek
Egyházjogi, elméleti munkásságáért, példaértékű, következetes és nagyra becsült életútja elismeréseként

 
Bolyki Jánosnak,

a nyelvtudomány doktorának, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusának,
több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövő teológusnemzedékének pásztorolása terén végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként


Borhidi Attilának,

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas botanikusnak, a Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszéke professor emeritusának
botanika, az ökológia és a környezetvédelem terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói, tudománypolitikai munkássága elismeréseként.


Böjte Csaba

ferences rendi szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozásáért, a gyermekek és a fiatalok védelme érdekében végzett példaértékű keresztényi közösségszervező, nevelő, humanitárius tevékenysége elismeréseként


Csák János Zoltán

üzletembernek,
A magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkássága, valamint kiemelkedő társadalmi-közéleti tevékenysége elismeréseként

 
Dr. Csom Gyulának,

a műszaki tudomány doktorának, Széchenyi-díjas gépészmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete professor emeritusának,
a magyar nukleáris és atomenergetikai szakemberképzés terén végzett iskolateremtő tevékenységéért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorának tervezése, létesítése és üzemeltetése során kifejtett sok évtizedes kimagasló munkájáért, a hazai atomenergetikai közéletben betöltött aktív és iránymutató szerepéért


Demjén Ferenc

előadóművésznek, szövegírónak, zeneszerzőnek,
méltán nagy közönségsikernek örvendő pályafutásáért, generációk elismerésétől és szeretetétől övezett zeneszerzői és előadóművészi tevékenységéért


Deutsch Róbert

főrabbinak, a Budapesti Rabbiság igazgatójának, a Rabbitestület vezetőjének,
az ősi hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a közösség összekovácsolása, a vallásos zsidó élet fenntartása, szervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként


Dr. Edvi Péter Tamásnak, 

az állatorvos tudomány kandidátusának, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökének
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítójaként a rendszerváltás óta eltelt időben a fizikailag, értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásáért, életkörülményeik javításáért, illetve a gyermekintézmények segítésére tett erőfeszítéséért


Erdélyi Gézának, 

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspökének, lelkésznek,
szlovákiai református egyház hitéleti tevékenysége, az egyetemes magyar reformátusság összefogása, valamint a Selye János Egyetem megalakítása és működése érdekében végzett munkássága elismeréseként


Dr. Erőss Pál

ügyvédnek, volt legfelsőbb bírósági bírónak,
jogszabályoknak a széles közvélemény számára szuggesztív, kiváló retorikai képességekkel és bölcsességgel történő megismertetése és közérthetővé tétele, valamint ügyvédi, bírói és közéleti tevékenysége, életútja elismeréseként

 
Fodor István

Széchenyi-díjas villamosmérnöknek,
a magyar híradástechnikai ipar export fővállalkozásának megszervezése területén végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként


Dr. Halzl Józsefnek,

a Rákóczi Szövetség elnökének,
a nemzet szolgálatában végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért, a határon túli magyarság identitásának megőrzését hatékonyan szolgáló oktatási és kulturális programok életre keltéséért, a felvidéki magyarság körében történő anyanyelvi oktatás ösztönzéséért


Dr. Ittzés János

evangélikus lelkésznek, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének,
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület újjászervezéséért, az egyházak között végzett értékteremtő és értékmentő szolgálatáért, igényes lelkipásztori, egyházvezetői munkásságáért


Dr. Kálmán Attilának,

a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnokának, a Zsinat egykori világi elnökének,
több évtizedes pedagógusi és iskolavezetői munkájáért, az egyházak társadalmi szerepének elismertetése érdekében végzett tevékenységéért

 
Keviczky Lászlónak, 

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete kutatóprofesszorának,
a hazai irányításelmélet, valamint e tudományág információ-technológiai alapjainak és hazai iskolájának a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében történt megteremtésében, nemzetközi képviseletében, a Magyar Tudományos Akadémia vezetésében és a hazai tudományos közéletben kutatói, vezetői és tudománypolitikai téren végzett munkássága elismeréseként


Kulcsár Győző

olimpiai bajnok vívónak, mesteredzőnek, a Nemzet Sportolójának, Magyar Vívó Szövetség szövetségi kapitányának,
világszerte nagyra becsült sportolói pályafutása, olimpiai és világbajnokokat nevelő edzői-nevelői tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként


Dr. Oloffson Károly Placidnak,

a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia bencés szerzetesének, tanárnak,
a keresztény és egyetemes emberi értékek közvetítéséért és képviseletéért, példaértékű életútja elismeréseként


Dr. Pakucs Jánosnak,

az Olajterv Holding Kft. ügyvezető igazgatójának, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökének,
Magyarország gazdasági fellendülését elősegítő, maradandó értéket létrehozó és követendő példát mutató - az innováció és a tehetséggondozás területén végzett - két évtizedes munkássága elismeréseként


Dr. Pálos Miklós

ügyvédnek, volt államtitkárnak,
a magyar állam és az egyház közötti újszerű kapcsolatrendszer kidolgozásáért, a nemzet szolgálatában végzett tevékenysége, példaértékű életútja elismeréseként


Dr. Pápai Lajos

győri megyéspüspöknek,
az egyházi iskolák újraindításában és működtetésében vállalt meghatározó szerepéért, keresztény értékeket képviselő lelkipásztori és egyházvezetői munkásságáért


Péntek Jánosnak,

a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzorának, a Szabó T. Attila Nyelvtudományi Intézete szakmai igazgatójának, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnökének,
egyetemes magyar kultúra és a magyar nyelv ápolása és kutatása érdekében végzett példaértékű tudományos, oktatói, kutatói és iskolateremtő munkássága elismeréseként


Dr. Uttó Györgynek,

a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének,
az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes elhivatott tevékenysége, oktató-nevelői munkája, szakmai életpályája elismeréseként

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

(katonai tagozata)

kitüntetést adományozta


Krasznay Béla

nyugalmazott ezredesnek, a Recski Szövetség elnökének,
a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkássága, példaértékű életútja elismeréseként.

(1 értékelés)
 

Megjelent A Mi Otthonunk decemberi száma

amiocimlap201912 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 54 vendég böngészi

bav logo kicsi banner