Ring Magazin

Vasárnap, 2020. Február 23.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Tudomány Múltidő
MÚLT-IDŐ

(El)múlt képek 6. Budapest Hölgyeihez!

(El)múlt képek 6. Budapest Hölgyeihez!

 

A háborús főzőkönyvektől a gyermeksegélyekig. Európán belül az első világháború előtti 40-50 évnyi béke nem készíthette fel sem a frontra menő, sem a hátországban maradt személyeket arra, hogy mi várhat rájuk. A háború négy éve alatt olyan radikálisan megváltoztak az életkörülmények, amelyek kitörölhetetlenül megmaradtak az emberek emlékezetében. A bevonult családfenntartó nélkül létfontosságúvá vált egyrészről a nők pénzkeresete, amit sokan kényszerként élték meg,  nem emancipációs sikerként, másrészről a hazai ipar hadiiparrá alakulásával szükséges volt fenntartani a hátországban történő termelés abszolút lendületét.

Következő írásunkban az első világháború alatt a hátországban maradt nők és gyermekeik élethelyzetébe, mindennapjaiba nyerhetnek betekintést a kedves Olvasók!

 

 

 

 

A nők ugyan már az első világháború előtt is dolgoztak Magyarországon, de csak bizonyos munkakörökben. A nagyvárosokban ilyen munkakörök voltak a telefonos kisasszonyok által végzett munka, cselédként, tanítónőként vagy női divatüzletek eladóiként helyezkedtek el. Az első világháború hatására arányaiban nőtt meg a női munkavállalók aránya, illetve megjelentek olyan szerepkörökben, ahol korábban nem dolgoztak. Újdonság volt a női utcaseprő, a női villamoskalauz, olykor nem kis ellenszenvet kiváltva a férfi utasokból.

Nem volt kedvezőbb a helyzet vidéken sem, a mezőgazdasági termelés nem állhatott le. A hátország feladatai közé tartozott az otthon maradtak és a fronton szolgáló katonák ellátása, utánpótlásának biztosítása. Vidéken az asszonyi szerepek nem változtak meglepően nagyot, az első világháború előtt is részt vettek a háztartás, gazdálkodás hagyományos munkamegosztásában, de a háború évei alatt azokat a feladatokat is el kellett végezzék, amelyeket korábban a férfiak végeztek. Így például a szántás, vetés, aratás folyamatát, az állattartással, ellátással kapcsolatos feladatokat férjeik tábori levelezőlapjain írt tanácsaikat követve végezték el.

A kor felfogása szerint a női lélekhez az ápolónői munka nagyon illett, azonban ez a munkakör sokszor igen erős fizikai erőt, még inkább lelki erőt igényelt, amit sokan nem tudtak vállalni. Az ápolónők ugyanakkor komoly tekintélyt vívtak ki maguknak. Fizetést, ellátást, utazási kedvezményeket kaptak.

A hadiözvegyek illetményének kérdését 1917-ben tűzte napirendi pontjára a pénzügyminiszter révén a minisztertanács: „(…) a hadiözvegyek ügyét haladéktalanul napirendre tűzni és legalább azt a nagy igazságtalanságot megszüntetni, hogy a hadiözvegy kevesebb ellátásban részesül, mint az, akinek a férje még él, de a harctéren van. (…) A minisztertanács felkéri a pénzügyminiszter urat, hogy ez ügyben mielőbb előterjesztést tegyen.” Korábban is létező özvegységi pótlékot 1917-től kezdve, hivatkozva az akkori létviszonyokra fokozatosan növelték. A hadiözvegyek kárpótlására szolgált még az ún. trafik jog, amit a kortársak gyakran illettek a „dohánytőzsde” elnevezéssel. Ez az állami monopóliumba tartozó dohányáruk árusításának jogát adta meg, illetve ennek jogát kérvényezhették a harctéren elesett férfiak özvegyei.

A képen felül 'Háborús főzőkönyv' 1915-ből, bal alsó: zsírjegy, kávéjegy és rizsjegyek, jobb alsó: 1917, üzletbelső

Általánosságban jellemző volt, hogy a jövedelem a polgári háztartásokban is csökkent, ezt próbálták meg az asszonyok ellensúlyozni a „hadikonyha” bevezetésével. 1915-től háborús főzőkönyvek jelentek meg rövid, kevés alapanyagból előállítható, elkészíthető ételekkel. Népszerű volt Sacher Gusztávné: Háborús főzőkönyve, vagy Madzsar József: Takarékos főzés c. könyve. „Hamisvelő szárított zabból: 5 deka szárított zabot fél liter sós vízben péppé főzünk, tűzről levéve hűlni hagyjuk, ha kihűlt 2 egész tojást, egy összevagdalt gombát, kevés borsot keverünk hozzá, ezután 4 deka forró zsírban keverés közt az egész masszát átsütjük.”
A csökkenő élelmiszer ellátás miatt egyre több árucikk szabad forgalmát kellett korlátozni. 1915-től kezdve folyamatosan, egyre nagyobb számban jelentek meg kis kék cetliken a kávé-, liszt-, kenyér-, zsírjegyek. De volt főzőlisztjegy, babjegy, rizsjegy, gyertyajegy is. Felhasználásukban nehezítő körülmény volt, hogy egy jeggyel csak korlátozott ideig lehetett vásárolni, meghatározott üzletekben.

A háború folyamán és befejeztével összesen körülbelül 110 ezer gyerek vált hadiárvává. Az iskolákban szervezetten – főként lányok – zoknikat, sálakat, érmelegítőket és kesztyűket kötöttek a fronton harcolóknak. Külön tantárgyakat vezettek be, amelyek a legjobb katona ismérveit taglalták. Hasonlóképpen a testnevelésórák is megváltoztak: a diákok megtanultak menetelni, a nagyobbak puskával lőni és vezényszóra parancsokat teljesíteni. Szervezetten részt vettek adománygyűjtő akciókban.

1914-től kezdve Magyarországon is szerveződtek olyan intézmények, amelyek a hadbavonultak családjait próbálta segíteni. Létrejött a Budapesti Központi Segítőbizottság, az országos Gyermekvédő Liga vagy a Budapesti ügyvédi Kör Gyermekvédő Bizottsága. Ez utóbbi intézményt, amely a fiatalkorúak jogi képviseletét látta el, „árvaszékeknek” nevezték el. Mindezek azonban nem tudták megakadályozni, hogy a gyermekek életébe ne szivárogjon be, és ne váljon szerves részévé a háború. Kórházasat és háborúsat játszottak, szülők levelezéseiből elcsípett fél információkból kreált rémtörténeteket meséltek egymásnak. 

Sok fiatal a délelőtti iskolai foglalkozások után az utcán bandákba verődve csatangolt. A kolduló, csavargó gyermekek száma a háború előre haladtával ugrásszerűen megnőtt, ezzel párhuzamosan megugrott a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények aránya is. Számos cikket lehet olvasni a Pesti Naplóban, Az Estben, amelyek gyerekek csínytevéseiről szóltak: megrongálták a szemafort, betörték a kirakatot. Azonban találkozhatunk megrázóbb hírekkel is: „Kassáról jelentik: hogy vasárnap délután több 12-14 éves gyermek háborusdit játszott az Erzsébet-téren, miközben Vadász Aladár 12 éves gyermek ráemelte pisztolyát Priszkás Béla 15 éves társára. A fegyver elsült és a szerencsétlen fiú mellen találva eszméletlenül rogyott a földre. Állapota súlyos.”

A képen Bethlen István miniszterelnök (1921-1931)

A háború lezárásával váratlan társadalmi konfliktusokkal kellett szembenéznie az új kormányzatoknak. A visszatértek csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak visszailleszkedni a polgári létbe, több esetben felesége már egy másik férfival élt. Az ehhez hasonló szétszakadt családok gyermekei éppúgy elmagányosodtak, mint azok, akiknek egyik vagy mindkét szülője a háború áldozata lett. Ebben az esetben legtöbbször állami gondozásba, menhelyekre kerültek a gyerekek. Továbbá elrendezendő probléma volt a hadirokkantak egészségügyi és szociális ellátásnak megoldása is. A korszakban számos cikk számolt be arról, hogy nem vették vissza eredeti munkahelyükre azokat a férfiakat, akik a harcok következtében valamilyen csonkulást, látható sérülést szenvedtek el. Ezekkel a konfliktuspontokkal hosszútávon a Horthy-korszakban elsőként a Bethlen-kormány tudott foglalkozni, előtte sem a Károlyi-kormánynak a köztársaság ideje alatt, sem a Tanácsköztársaság irányító szerveinek nem volt lehetősége és kapacitása.


Írta: Tuzson-Berczeli Bernadett


Források:
Magyar Nemzeti Múzeum, Többes számban c. vándorkiállítása
Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914–1918. Budapest. 1960.
Sacher Gusztávné: Háborús főzőkönyv, Budapest, Rózsavölgyi és társa kiadó, 1915.
Pesti Napló, 1917. január-április (rövidhírek)

 
MÚLT-IDŐ

Szent Miklós korából származik egy neki tulajdonított csonttöredék

Szent Miklós korából származik egy neki tulajdonított csonttöredék

Szent Miklós korából származik egy neki tulajdonított csonttöredék - állapították meg az Oxford Egyetem kutatói radiokar...

MÚLT-IDŐ

Ritka holland térképet állítottak ki Ausztráliában

Ritka holland térképet állítottak ki Ausztráliában

Ritka 17. századi holland térképet állított ki az Ausztrál Nemzeti Könyvtár. A művet Ausztrália "születési anyakönyvi...

MÚLT-IDŐ

Valóban megtörtént az egyik bibliai csoda

Valóban megtörtént az egyik bibliai csoda

A valaha feljegyzett legrégebbi napfogyatkozás pontos idejét sikerült meghatározni brit kutatóknak: az időszámítás előtt 1207. okt&oac...

MÚLT-IDŐ

Nálunk élhetett az óriáspandák őse, a Miomaci panonnicum

Nálunk élhetett az óriáspandák őse, a Miomaci panonnicum

A mai Magyarország területén élhetett tízmillió évvel ezelőtt és modernkori leszármazottjaihoz hasonló életmódot ...

MÚLT-IDŐ

Hatalmas húsevő dinoszaurusz uralta 200 millió évvel ezelőtt Dél-Afrikát

Hatalmas húsevő dinoszaurusz uralta 200 millió évvel ezelőtt Dél-Afrikát

Egy nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült bizonyítékot találnia rá, hogy 200 millió évvel ezelőtt egy hatalmas, hú...

MÚLT-IDŐ

(El)múlt képek 5. Politikai rendszerváltások(k)

(El)múlt képek 5. Politikai rendszerváltások(k)

Mi az, ami több generációba bele ivódott és nem tud tőle szabadulni? Mi az, amihez illeszkedni tud? Hogyan magyarázom el egy 1900-ban született &eacut...

MÚLT-IDŐ

„Összeköttetések” az Öntödében

„Összeköttetések” az Öntödében


Miért hasonlít annyira egymásra az esztergomi Mária Valéria híd és a komáromi Erzsébet híd? Mitől különleges a Szab...

MÚLT-IDŐ

Kétezer éves játékokat tártak fel régészek Törökországban

Kétezer éves játékokat tártak fel régészek Törökországban

A hellenisztikus korszakból származó, kétezer éves játékokat tártak fel a régészek gyermeksírokban az északnyug...

MÚLT-IDŐ

Valóban a 13. századból származhat a Szent Ferenchez kötődő ereklye

Valóban a 13. századból származhat a Szent Ferenchez kötődő ereklye

Dán tudósok szénizotópos kormeghatározással igazolták, hogy valóban Assisi Szent Ferenc korából származhat az a kenyer...

MÚLT-IDŐ

Az eddig ismertnél jóval idősebb Bakhsáli kéziratban jelent meg a legelső ismert nulla szám

Az eddig ismertnél jóval idősebb Bakhsáli kéziratban jelent meg a legelső ismert nulla szám

Az Oxfordi Egyetem Bodleian Könyvtárában őrzött Bakhsálí kéziratban jelenik meg az első ismert nulla szám - állapították m...

MÚLT-IDŐ

Magyar kutatók: speciális kristályok segíthettek a vikingeknek a tengeri navigációban

Magyar kutatók: speciális kristályok segíthettek a vikingeknek a tengeri navigációban

A legenda szerint a napköveknek nevezett speciális kristályok segíthettek a vikingeknek a tengeri navigációban: magyar tudósok kutatása most ...

MÚLT-IDŐ

A Playboy első címlaplánya, Marilyn Monroe mellé temetik Hugh Hefnert

A Playboy első címlaplánya, Marilyn Monroe mellé temetik Hugh Hefnert

A Playboy első címlaplánya, Marilyn Monroe mellett vásárolt magának sírhelyet Hugh Hefner, a magazin szerdán, 91 évesen meghalt alapí...

Oldal 2 / 52

Megjelent A Mi Otthonunk februári száma

amiocimlap 202002 resize 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 56 vendég böngészi

bav logo kicsi banner