Ring Magazin

Vasárnap, 2018. Augusztus 19.
Szöveg mérete
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Címlap Kultúra
KULTÚRA

Bölcsek, bölcsességek

 „Ahol kedves a gazdagság, ott minden bűn jónak számít.”

[Sallustius]

 

„Akkora ereje van a becsületnek, hogy még az ellenségben is tiszteljük.”

[Cicero]

 

„Amilyen az ember élete, olyan a beszéde is.”

[Seneca]

 

„Ilyen a tömeg; az igazságból keveset fogad el, a hiedelemből sokat.”

[Cicero]

 

„A csendes és rejtett ellenségeskedés félelmetesebb, mint amelyet nyíltan hirdetnek.”

[Cicero]

 

„Vakmerőség ítéletet mondani arról, amihez nem értesz.”

[Seneca]

 

„Nagy okosságra vall adott esetben ostobaságot színlelni.”

[Cato]

 

„Ne hátrálj a bajok elől, hanem bátran szállj szembe velük!”

[Vergilius]

 

„Az ember csak egy test külön tagja mind,

Hisz egy főanyagból van alkotva mind.

A sors hogyha megsérti egyik tagod,

A test mindegyik tagja végigsajog.

Ha más kínja szíved nem indítja meg,

Nem érdemled akkor az ember nevet.”

[Saʿdī]

 

„Jaj minden gyalázó becsmérlőre, ki vagyont gyűjt, és újra meg újra megszámolja. S úgy gondolja, hogy vagyona halhatatlanná teszi őt. De nem! Az Emésztőbe vettetik."

[Korán 104:1-4]

 

„Ingatag az olyan ország, ahol nincs tisztesség, törvényesség, erkölcsi tisztaság, jámborság és hűség.”

[Seneca]

 

„A nép jóléte legyen a legfőbb törvény!”

[Cicero]

 

„Ó, emberek! Ne hazudjatok, mert a hazugság és a hit nem járnak együtt.”

[hadísz]

 

„Aki egyszer rút csalás miatt hírhedtté vált, elveszti hitelét, még akkor is, ha igazat mond.”

[Phaedrus]

 

 „A gaz zsarnokok fénye meg nem marad,

A nép átka rajtuk: de ez fennmarad.”

[Saʿdī]

 

„Tudjátok meg, hogy az evilági élet csak játék, üres szólam látszat, kérkedés köztetek, s vetélkedés a javak, s a gyermekek gyarapításában. Olyan ez, mint a növénytakaró eső után, mi tetszetős a gazdálkodónak. Majd az kiszárad, és látod elsárugulni., aztán száraz kóró lesz. S a Túlvilágon Allahtól a szigorú büntetés, a megbocsájtás, és a kiegyezés. Az evilági élet nem más, mint csábító kedvtelés.”

[Korán 57:20]

 

„Ha annyi aranyam lenne is, mint Uhud hegye, nem akarnék belőle három napnál tövább magamnál tartani semmit, csak amivel az adósságomat kifizetem.” 

[hadísz]

 

„Amiről azt akarod, hogy titokban maradjon, ne mondd el senkinek”

[Seneca]

 

„Egyaránt hiba: mindenkinek hinni és senkinek sem.”

[Seneca]

 

„Ha az embernek lenne két arannyal teli völgye, egy harmadikat kívánna. Nem tömi be a száját más, csak a sír földje.”

[hadísz]

 

„A tehetős tehetsége szerint fizessen! Akinek pontosan kiméretett az ellátása, az annak megfelelően fizessen, ahogyan Allah adott neki. Allah nem követel többet senkitől, mint amennyit adott neki. Allah könnyebbséget fog adni a nehézség után.”

[Korán 65:7]

 

„Akinek sok vagyona van, az még többet kíván.”

[Seneca]

 

„Mit tehet ott a törvény, hol pénz az egyeduralkodó!”

[Petronius]

 

„A bőkezű ember közel van Istenhez, közel van a Paradicsomhoz, közel van az emberekhez és távol van a Pokoltól.”

[hadísz]

 

„Silányabb az ezüst az aranynál, az arany hitványabb az erénynél.”

[Horatius]

 

„A zsugori ember távol van Istentől, távol van a Paradicsomtól és távol van a többi embertől.”

[hadísz]

 

„Az igazmondás erényességhez vezet, az erényesség pedig a Paradicsomba vezet.”

[hadísz]

 

„A hazugság  becstelenséghez vezet, a becstelenség pedig a Pokolba vezet.”

[hadísz]

 

„Az igazság röviden szól, a hazugság hosszadalmasan.”

[Caecilius Balbus]

 

„A jámborság annyi, mint szép tulajdonságok bírása, bűn pedig az, ami a lelkedet nyugtalanítja, és amiről nem szeretnéd, ha az emberek megtudnák.”

[hadísz]

 

 „Könnyű az életet balsorsban megvetni; bátran az cselekszik, aki a bajban is helytáll.”

[Martialis]

 

 „Tíz dolog hagyatott arra, ki gondolkodásra nemes,

Hatot ebből őrizni, óvni nem érdemes:

Irigységet, aljasságot, hazugságot,

Gyengeséget, kimutatott szükséget, fájdalmat.

Ha kincsed van, nyújts kezet barátodnak,

Hogy némi ételt adj s ajándékot.

Ha meg nehéz napok járnak rád,

Titkod fel ne tárd,

Még ha fájdalomtól arcod el is sápad.”

[Ibn Sīnā]

 

„Későbben vagy korábban, de egy hely felé tartunk.”

[Ovidius]

 

„Az élet nem más, mint út a halál felé.”

[Seneca]

 

„Világunk, barátom, soká meg nem áll,

Teremtődbe bízzál, s elég ennyi már.

Világunk hatalmát ne szomjazd: e föld

Sok hozzád hasonlót nevelt és megölt.

Ha majd tiszta lelked kiröppenni kész,

Mit számít, ha trónon s ha rongyokban élsz.”

[Saʿdī]

 

„Az egész arc a léleknek hallgatag beszéde.”

[Cicero]

 

„Nem az az erős ember, aki lebirkózik másokat, hanem az, aki képes a haragját visszafogni.”

[hadísz]

 

„A titkos élvezet aggodalom inkább, mintsem öröm.”

[Publius Syrus]

 

„Azon legyetek, hogy míg az eget szemmel tartjátok, a földet el ne veszítsétek!”

[Valerius Maximus]

 

„Mielőtt ígérnél gondolkozz, s miután ígértél, cselekedj!”

[Seneca]

 

„Ne irigykedjetek! Az irigység úgy emészti fel az összes jó cselekedetet,  mint a tűz a száraz fát.”

[hadísz]

 

„Akik hisznek, jókat cselekednek, nekik az el nem múló fizetség.”

[Korán 41:8]

 

„A bátorság a csillagok felé, a félelem halálba visz.”

[Seneca]

 

„Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, hogy milyen kikötőbe tart.”

[Seneca]

 

„Nem azért nem merünk, mert valami nehéz, hanem azért, nehéz, mert nem merünk.”

[Seneca]

 

„A körülményeket igyekszem magamnak alávetni, nem pedig magamat a körülményeknek.”

[Horatius]

 

„Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog.”

[Horatius]

 

„A pénzszerző életforma mindig bizonyos kényszert ró az emberre, s a gazdagság nyilván nem lehet a keresett jó, mert csak arra való, hogy felhasználjuk, s nem önmagáért, hanem másért van.”

[Arisztotelész]

 

„A puszta hízelgés ritkán hat az értelmes emberekre […] Kudarcot kell vallania – és rendesen így is történik.”

[Carnegie]

 

„Az az ember, aki mások helyébe tudja képzelni magát, aki megérti a többiek eszejárását, soha ne aggódjék a jövőjén.”

[Carnegie]

 

„Egyetértéssel a kis államok is erősödnek, viszálykodással a legnagyobbak is tönkremennek.”

[Sallustius]

 

„A fecsegők ellen szavakkal ne hadakozz: beszédkészsége mindenkinek van, életbölcsessége csak keveseknek.”

[Cato]

 

„Hazug embernek még akkor sem szoktunk hinni,amikor igazat mond.”

[Cicero]

 

„A szegénynek sok hiányzik, a kapzsinak minden.”

[Publius Syrus]

 

„A háború mozgatója a végtelen sok pénz.”

[Cicero]

 

„A vagyonból s a szépségből eredő dicsőség bizonytalan és mulandó; az erény tündöklő és maradandó.”

[Sallustius]

 

„A kincset a balsors elragadhatja, de a lelkierőt nem.”

[Seneca]

 

„Sohasem kell megfeledkezni a kapott jótéteményről, míg az adottról mindjárt.”

[Seneca]

 

„Az élet legnagyobb része úgy telik el, hogy helytelenül cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, egész életünk pedig úgy, hogy mást teszünk, mint kellene.”

[Seneca]

 

„Nagy fáradság nélkül az élet még semmit sem adott az embereknek.”

[Horatius]

 

„Csak annak jussa élet és szabadság, aki mindennap maga küzdi ki...”

[Goethe]

 

„Csak egyetlen áldás létezik – a boldogság sarkköve és forrása – a bizalom önmagunkban.”

[Oakwood]

 

„Semmibe nem kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni.”

[Carnegie – a mosolyról]

 

„Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem, hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll.”

[Carnegie]

 
KULTÚRA

„Sej, a mi lobogónkat..."

Közeleg augusztus 20-a, Szent István ünnepe, az új kenyér ünnepe, az alkotmány ünnepe. Ez utóbbi ünnep tárgya – mármint a régi, múlt rendszertől megörökölt, többször módosított alaptörvény – hely...
KULTÚRA

Rosszkor hagynak magunkra

Rosszkor hagynak magunkraÉrettségi után még fogják a kezünket
Sokan megkérdőjelezik, de mint laikus másodéves egyetemista számára, nekem úgy tűnik, hogy  általánosságban a mai fiatalok számára igenis biztosított a továbbt...
KULTÚRA

Ilyen volt-Ilyen legyen!

Ilyen volt-Ilyen legyen!
A 2010-es évet az ENSZ a biológiai sokféleség évének nyilvánította. Biológiai sokféleségen a bolygón végbement evolúciós változások nyomán létrejött élőlények sokszínű világát, valamint az egyes ...
KULTÚRA

Pályakezdők buktatói - avagy hol a siker kulcsa?

Pályakezdők buktatói - avagy hol a siker kulcsa?

A középiskolából kikerülve kevés fiatalnak van szilárd, határozott elképzelése a jövőről. A legtöbben igyekeznek divatosabb, keresettebb pályára lépni, és pénzügyi szempontokat mérlegelni, ám míg...

KULTÚRA

Rosszkor hagynak magunkra

Rosszkor hagynak magunkra
Érettségi után még fogják a kezünket
Sokan megkérdőjelezik, de mint laikus másodéves egyetemista számára, nekem úgy tűnik, hogy  általánosságban a mai fiatalok számára igenis biztosított a továbbt...
KULTÚRA

Fedezd fel-rajzold meg-küldd el!

Fedezd fel-rajzold meg-küldd el!

Rátaláltál Sárbogárdon, Balatonmáriafürdőn, Gadányban, Kéthelyen, Marcaliban, Nemesdéden, Somogyszentpálon, vagy Vésén olyan természetes, vagy épített értékre, amit meg szeretnél mutatni másoknak...

KULTÚRA

Igen, csak úgy barokkosan

Igen, csak úgy barokkosan
A Kisfaludy szobor is belépirula minden virág és szalag díszítésével egyetemben, abba a gyönyörűen felcicomázott vendégseregbe, mely Győr belvárosán keresztül, immáron tizennyolcadik alkalommal v...
KULTÚRA

Feketén-fehéren – egy koncert képei

Feketén-fehéren – egy koncert képei

Lajkó Félix és kísérője, Brasnyó Antal koncertje a 20. Művészetek Völgye fesztiválon, az öcsi kőfejtőben.

Lajkó Félix Topolyán (Vajdaság) született 1974. december 17-én, a nyilas jegyében. (Beetho...

Oldal 274 / 278

Migráció-szürreál

Rab Irén a göttingeni egyetem finnugor tanszékének lektoraként Németországban élte a magyarok megszokott, rendszeres külföldi életét az egyetem, a könyvtár, az uszoda és az általa alapított helyi „magyar klub” remekül szervezett kulturális rendezvényei között. Élte dolgos hétköznapjait és a kedves egyetemi város mindennapi életét, kerékpározott, kutyát sétáltatott, szívesen társalgott a szomszédokkal...
De egy napon hirtelen valami megváltozott, a szavak és mondatok a göttingeni polgárok szájában mintha szögletessé váltak volna ( a magyarral szemben ) és bár maradt a szokvány mosoly, mégis növekedett a távolság közte és a város lakói között. Valami nem stimmelt (es stimmt aber nicht!) a kedélyes egyetemi város és a kínjukban kerítést építő magyarok helyi képviselője, vagyis önmaga (Rab Irén) között...
Egy lebilincselő könyv, Európa változásairól, tényekkel és humorral, Rab Irén: Helyzet van című kötete

A RING arca

Hogyan indult, hova jutott el, s melyek a legfontosabb értékei?

Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaim!

A ringmagazin.hu értékelvű közéleti, gazdasági, kulturális portál fejlesztésén gondolkozva, fontosnak tartok egy rövid visszapillantást, annak a tisztázását, hogy honnan indultunk, hova jutottunk el és melyek azok az értékek, amelyeket a jövőben is meg kell őriznünk. Szükségesnek tartom ezt abból a megfontolásból is, hogy másoknak is lehetőséget adjak a véleményeik, javaslataik elmondására.

A teljes cikk itt olvasható! 

Megjelent az A Mi Otthonunk júliusi száma

cimlap 2018julius 

Bővebben az Otthon rovatban

Média a médiában

02.ecs.mediacimlap02.fz.mediaringor ring01.kg.media01.orkeny.media04.mzmedia

A sajtót, a nyilvánosságot és a valódi sajtót egyre inkább háttérbe szorító közösségi platformokat vettük nagyító alá összeállításunkban. Mi a hír, mi a vélemény és hol szentség, azaz a hitelesség. Hihetünk-e még a médiának? Kinek, minek, hogyan, miért, mikor? Az újságnak, a tévének, a világhálónak, a közösségi oldalaknak? Erre kerestük a választ. A fotókra kattintva tallózhatnak cikkeink között.

Hányan olvasnak bennünket?

Oldalainkat 458 vendég böngészi

bav logo kicsi banner